Utsnitt av et utvalg av kunstnerens verk. Verkene vil ikke nødvendigvis vises i utstillingen «Jeg kaller det kunst».

Plan B? Forsent å lære noe nytt nå. Må gjøre det jeg fysisk er istand til å gjøre. Inspirasjon? Ved å starte å arbeide. Hobby? Brukt lite tid på hobby. Neste år håper jeg å bruke mye tid på det hverdagslige livet. Her og nå. Styrke? At jeg gjør ferdig det jeg har bestemt meg for. Svakhet? At viljen er for sterk. Trenger flere friminutt.

Borgny Svalastog (f. 1943) stiller til ‹‹Jeg kaller det kunst›› ut installasjonen Draumkvedet. Dette er et levende og rikt verk som skal minne om et kirkerom basert på middelalderdiktet Draumkvedet. Når du går inn i installasjonen blir du truffet av den smertefulle, sanselige og levende verden til Borgny bestående av både hennes egen og diktets historie.