Utsnitt av et utvalg av kunstnerens verk. Verkene vil ikke nødvendigvis vises i utstillingen «Jeg kaller det kunst».

Kan teknologien fungere som kurator for god kunst? Kunstneren Cameron Macleod (f. 1975) har utviklet et teknologisk program som programmerer kunstnerutvalg til utstillinger, blant annet for Nasjonalmuseet. Til museets åpne innsending ble syv kunstnere valgt ut slik. Det skiller Macleods kunstneriske bidrag til ‹‹Jeg kaller det kunst›› fra andre verk.