Utsnitt av et utvalg av kunstnerens verk. Verkene vil ikke nødvendigvis vises i utstillingen «Jeg kaller det kunst».

Hva betyr det japanske ordet Ma? Gjennom å skape rom vi kan bevege oss i fysisk og mentalt, vil Edvine Larssen (f. 1977) at vi skal oppleve Ma, et filosofisk uttrykk for ulike former for ubestemmelig rom eller tilværelse. Det kan være et språklig, eller følelsesmessig mellomrom.