Hva skjer når det private dras inn i det offentlige? Hvordan påvirker arkitekturen oss? Med  serien ‘’Staged institutions”  utfordrer Goro Tronsmo (f. 1975) grensene til en institusjon ved hjelp av arkitektur, scenografi og skuespill. Til ‹‹Jeg kaller det kunst›› har hun konstruert en ny verden i Lyshallen; en skulpturell scenografi hvor publikum blir til tilskuere og skuespillere. Hva blir din rolle?