Hva skjer når det private dras inn i det offentlige? Hvordan påvirker arkitekturen oss? Med ‹‹Staged Institutions IV - The City, the Courtyard, the Light›› utfordrer Goro Tronsmo (f. 1975) grensene til en institusjon ved hjelp av arkitektur, scenografi og skuespill. Til ‹‹Jeg kaller det kunst›› har hun konstruert en ny verden i Lyshallen; en skulpturell scenografi hvor publikum blir til tilskuere og skuespillere. Hva blir din rolle? 

Staged Institutions IV - The City, the Courtyard, the Light
Dette er et performativt totalverk og en arkitektonisk installasjon med ulike private og offentlige rom i Lyshallen. Verket består av leiligheter, sauna, museum, torg, performance, film og ulike inngrep i Lyshallens fasade. Følg prosjektet her.

  • Konsept, arkitektur, regi: Goro Tronsmo.
  • Live performance av og med: Paal Herman Ims, Magdalene Solli, Fredrik Høstaker, Ida Wigdel, Anna Ladegaard, Karina Walgermo Johnsen, Rina Rosenqvist, Sarah Francesca Brænne, Ylva Greni, Goro Tronsmo.
  • Grafisk iscenesettelse/konsept: Ylva Greni.
  • Samarbeidspartner lysinstallasjon av Lyshallens vindu og vegg: Ingeborg Staxrud Olerud.