Utsnitt av et utvalg av kunstnerens verk. Verkene vil ikke nødvendigvis vises i utstillingen «Jeg kaller det kunst».

Hanan Benammar (f. 1989) er en kunstner som arbeider med mange ulike sjangre. Til ‹‹Jeg kaller det kunst›› bidrar hun med en performance kalt Antiphony. Et telefonnummer er det eneste hintet om verket i utstillingen. Tør du å ringe? I så fall får du mulighet til å velge et ord, før du settes over til en ukjent person for å snakke om dette. Hva som skjer videre er opp til dere som samtalepartnere.