Utsnitt av et utvalg av kunstnerens verk. Verkene vil ikke nødvendigvis vises i utstillingen «Jeg kaller det kunst».

Styrke? Lidenskapelig og kompromissløs.

Hanne Nilsen Nygård (f. 1984) er opptatt av parallelle virkeligheter. Dette kan være alt fra mellom en mor og et barn, mellom en gravid og en fødende kropp, og mellom et menneske og en trappeoppgang. I ‹‹Jeg kaller det kunst›› stiller hun ut videoen Tiden det tar å gå opp en trapp. I løpet av denne tiden problematiseres flere av disse virkelighetene.