Utsnitt av et utvalg av kunstnerens verk. Verkene vil ikke nødvendigvis vises i utstillingen «Jeg kaller det kunst».

Jim Særnbolm (f. 1977) er en skulptør som i tillegg lager musikk og skriver poesi. Til ‹‹Jeg kaller det kunst›› gir han ut boken Dear Buck Angel som inneholder poesi, brev og fotografier tatt av Maria Pasenau, som sammen danner et bilde av et liv med ensomhet og utenforskap. Jim ønsker at boken fremmer inkludering av de som er stigmatiserte og de som føler på en annerledeshet. Kanskje er boken en skulptur du også kan ha i din bokhylle?