Jim Særnblom (f.1977) er billedkunstner og i forbindelse med Jeg kaller det kunst gir han ut sin første bok. TRANS (2022) er en samling av tekster og dikt som gjennom humor og desperasjon skildrer et liv i isolasjon og ensomhet. Som transperson må man kjempe for sin egen eksistens og for gruppen sin, men hva hvis man ikke har overskudd? Hva hvis psykisk sykdom, rus og transisjonering gjør veien så krøllete og vanskelig at alt virker som en straff? Håpet er at TRANS skal nå ut til de som transisjonerer, de som står helt utenfor, de som ennå ikke har kommet ut og de som aldri kommer til å gjøre det.