Ann Holmgren (f. 1975) og Mette Henriette (f. 1990) bidrar med en kortfilm til ‹‹Jeg kaller det kunst››. Kortfilmen understreker det samiske kreative livet og fellesskapets viktighet, og stiller seg kritisk til vårt individsentrerte samfunn. Holmgren og Henriette vil gjennom en kortfilm i stadig bevegelse, rytmisk, estetisk og lydig, appellere til din underbevissthet. Kanskje du får en ny oppfatning rundt identitet og forholdet mellom individet og samfunnet?

I utstillingskatalogen er det ved en feil skrevet feil produsentkreditering. Riktig kreditering skal være: Produsert av Ingvild Evjemo, 4 1/2 og Mathis Ståle Mathisen, Rein Film.