Utsnitt av et utvalg av kunstnerens verk. Verkene vil ikke nødvendigvis vises i utstillingen «Jeg kaller det kunst».

Hvordan måler vi tid og skriver historie? Dette er et spørsmål Nikhil Vettukattil (f. 1990) prøver å gi et konkret svar på med skulpturen fra serien Century. Du får tilgang til 100 bøker, én fra hvert år fra 1923 til 2022. Bøkene er fra forskjellige steder, noen dyre, andre er billige, noen er lette å finne, mens andre er mindre tilgjengelige. Hva skjer når boken får et annet oppdrag enn tiltenkt, nå som representant for sin tid?