Utsnitt av et utvalg av kunstnerens verk. Verkene vil ikke nødvendigvis vises i utstillingen «Jeg kaller det kunst».

Inspirasjon? I natur og Greta Thunberg Hobby? Øve på mangesysling Styrke?
Håp Svakhet? Digital teknologi

Trematerialet står i sentrum av Tollef Thorsnes (f. 1965) sitt kunstnerskap. Til ‹‹Jeg kaller det kunst›› stiller han ut to verk laget av ask. Du får se unike verk med deler som har et snitt inn i seg og ord stemplet på seg. Ordene spiller på tematikken fra verkenes titler, som er hentet ut fra en tekst om kirkens funksjon i dagens samfunn og et grunnleggende menneskeverd.