Hvordan høres jordas økologiske kollaps ut? Wetware Solutions er et kunstprosjekt som kommer med et svar på dette gjennom sin musikk som kan fungere som en soundtrack til smeltende isbreer og brennende skoger. Prosjektet spiller på forholdet mellom økologi og teknologi, og illustrerer dette i ‹‹Jeg kaller det kunst›› gjennom sin iskalde, episke og industrielle performance.