Utsnitt av et utvalg av kunstnerens verk. Verkene vil ikke nødvendigvis vises i utstillingen «Jeg kaller det kunst».

Den amerikanske kunstneren Agatha Wara (f. 1983 i Bolivia, bosatt i Oslo) har «Du skal ikke tro alt du leser» som grunnprinsipp i sine kunstverk. Kan man da stole på kunstverkene? Wara skriver en selvbiografiske bok til «Jeg kaller det kunst», der hun henter inspirasjon fra sitt eget liv og den økonomiske historien til Bolivia, landet hvor hennes foreldre vokste opp.