Utsnitt av et utvalg av kunstnerens verk. Verkene vil ikke nødvendigvis vises i utstillingen «Jeg kaller det kunst».

Morten Langeland (f. 1986) fra Oslo tester grensene mellom litteratur og billedkunst. Er det to ulike kunstarter? Til «Jeg kaller det kunst» skriver han en helt ny bok hvor Langeland leker med språk og poesi som kunstneriske medium. Her danner ord bilder og leseopplevelsen skaper forestillinger.