Tore Reisch (f. 1978) fra Hommelvik er opptatt av menneskets forhold til naturen. Skulpturen han stiller ut til «Jeg kaller det kunst» er laget av furu, gran, kull og jord. Reisch har tilskrevet den en politisk undertone ved å spørre; Skaper de verktøyene samfunnet lager for å overkomme naturen et hårfint eller ubalansert forhold til naturen?