F. 1952 i København . Bor og arbeider i Kristiansand.

  • Kamelputens vuggevise, 2016–2018 
    Håndbroderi i bomull og silke på lin, 120 × 320 cm  
    Lyshallen  

Ann Rasmussen broderer tid og lyd. Det tar tid å lage et broderi. Nålen beveges langsomt og nøyaktig gjennom linduken. Tråden former sting som viser hvor nålen har beveget seg i stoffet. I broderiet sitter også lyden av en annen tid. Til Kamelputens vuggevise har kunstneren hentet inspirasjon fra lyduniverset som ligger gjemt i farfarens 75 år gamle sofapute. Hun har tatt lydopptak av puten, og deler av det grafiske bildet fra opptaket har hun så overført til broderi. Motivet på puten, en ørkenkriger på en kamel, har gitt tittelen til broderiet. 

Rasmussen sier selv at hun arbeider med «Lydløs Lyd i en Trådløs Tid». Hvor mye lyd rommer stillheten? Stillheten når man sitter og broderer kan være øredøvende, påtrengende eller meditativ. Hvordan vekkes andre sanser «så man i vår Travle Trådløse Tid, kan høre dem med øyne, se dem med ørene og føle dem med fingrene»? SH