F. 1942 i Oslo. Bor og arbeider i Oslo.

  • Margyge, 2019 
    Akryl på lerret, 80 × 50 cm 
  • Havyngel 1, 2019 
  • Havyngel 2, 2019 
    Akryl på lerret, 40 × 40 cm hver 
    Lyshallen 

Anniken Harlem Thorsen begynte sin kunstneriske virksomhet da hun ble pensjonist, etter å ha beundret kunst siden barneårene. Hun maler natur, dyr og mennesker, lager portretter av historiens kjente og ukjente kvinneskikkelser og ikke minst nærgående gjengivelser av hunder hun har møtt.  

Thorsens måte å male på har noe spontant over seg. Bildene er figurative, men hun prøver ikke å gjengi alt på en perfekt måte. Det er som om hun utfordrer den gode smak og legger mer vekt på farger og flater enn på det fullkomne. Dette betyr ikke at det er mindreverdig kunst, men at hun viser andre uttrykksmåter enn det man lærer innenfor den «godkjente» akademiske tradisjonen. 
Det mytologiske havvesenet margygen er den stygge og farlige slektningen til den skjønne havfruen. Hun er halvt fisk og halvt menneske, lever i havet og har onde hensikter og magiske egenskaper. I middelalderlitteraturen beskrives margygen som et sjøtroll. Når hun viste seg i havets overflate, var det et varsel om død for skipets mannskap. RG