F. 1964 i Randaberg. Bor og arbeider i Bønes.

 • Uvurderlig og vurderlig, 2021 
  Stedsspesifikk installasjon med to folierte aluminiumskilt, 85 × 14 cm hver 
  Lyshallen 
   
  Tro, håp og kjærlighet. Store ord er materialet Arne Rygg ofte jobber med. Konsepter som vi alle kjenner, og som er viktige, men som òg kan opptre som banale klisjeer. Rygg bruker virkemidler fra reklamebransjen og skilting, og kunstverkene hans kan like godt finnes ute i byen, på fjellet eller i skogen. På sentralbanestasjonen i Oslo byttet han ut reklameskiltene til Clear Channel med speil. Speilet doblet omgivelsene og reflekterte deg mens du gikk forbi. Verket lekte også med navnet til Clear Channel, en klar kanal, som kanskje ikke er så klar som den høres ut som.  
  I 2019 plasserte Rygg ut skilt i skogen ved Skjolden på en sti som leder opp til filosofen Ludwig Wittgensteins hytte. På skiltene, som minner om hjemmelagde turskilt med retningspil, står det enkeltord som «Dei» og «Oss». Her legger Rygg opp til en filosofisk reise. Til utstillingen har kunstneren lagd to verk i form av skilt som handler om kvalitetsvurderingen av kunstverk – en prosess som også skjer her i «Jeg kaller det kunst». GH