F. 1955 i Tønsberg. Bor og arbeider i Birkeland.

  • Potensielt (et frø i skjermplantefamilien), 2018 
    Iddefjordgranitt, 30 × 40 × 80 cm 
    Lyshallen 
     
    I det lille finnes det store, kan man si om Barbro Raen Thomassens skulptur. Formen minner om noe fra naturen, noe organisk eller en pulserende menneskelig kroppsdel. Den kunstneriske prosessen er reduktiv. Deler av den harde granitten hugges vekk for at formen skal komme til syne. Det ligger et potensial for noe annet i en tilsynelatende død stein. Tenker man over det, er mye i naturen rundt oss skapt med utgangspunkt i veldig små ting, som frø. Det er dette Thomassen undersøker. De små nukleusene som utvikler seg til enorme trær, planter og vegetasjon, og som er livsviktige for vår eksistens. Thomassen setter lupen mot naturen og finner de minste, men mest kraftfulle byggeklossene rundt oss. «Jeg elsker å bli overrasket av skjønnheten i et frø og så forstørre det, hogge det i stein, gjøre det usynlige synlig. Under et forstørrelsesglass åpenbarer frøet interessante fordypninger, strukturelle og taktile mønstre.» Hennes skulpturer er kjærlighetserklæringer til det minste og største blant oss. RG