F. 1981 i Harstad. Bor og arbeider i Harstad.

  • Døden og livet, 2022  
    Ubehandlet kritt-tegning på lerret, ca. 750 × 420 cm  
    Lyshallen  
     
    Fjellet har alltid vært en del av livet til menneskene, og det har vært et viktig motiv i kunsten så lenge kunst har eksistert. Ingeborg Annie Lindahl tegner store fjellmassiver med kritt på vegg eller store lerreter. Fjellet blir gjengitt i få farger, hvitt og sort eller grått og sort. Likevel er det gjenkjennelig og detaljrikt og viser topografi som topper, fjellsider og daler, snølommer og fossefall. Fjellet har hatt stor symbolsk verdi i kunsten; det gir ly, men er også farlig og fylt med historier og myter. Fjellet er gjerne sett på som noe erke-norsk, noe som identifiserer en nasjon. Men kan man eie et fjell? De ble jo til lenge før vi mennesker kom til våre steder. Likevel oppfører vi oss som at vi eier alt i dem; naturressurser, flora og fauna blir til stadighet berørt og hentet ut til vårt eget konsum. Lindahl tegner med kritt eller kull, materialer som opprinnelig kommer fra naturen, eller fjellet. Men fjellet er en ikke-fornybar ressurs – hva om fjellet utryddes? RG