F. 1954 i Fauske. Bor og arbeider i Stjørdal.

 • In Memory of Francesca from Scotland and David from England, 2018 
  Marmor fra Fauske, 44 × 23 cm 
  Lyshallen 
   
  Kombinasjonen av tittel og materiale er en nøkkel til å forstå dette verket av Kenn-Ole Moen. Her har han brukt marmor fra Fauske. Han arbeider ut fra marmorsteinens størrelse, mønster, struktur og farge, og tar hensyn til overflate og sprekker i bearbeidelsen.  
  Tittelen forteller oss at dette er et minnesmerke over to mennesker. For Moen er målet med kunsten å undersøke «hvordan vi opplever menneskeverd og verdi i samfunnet og i oss selv.»  
  Materialet er eksklusivt og har i tillegg en iboende verdighet. Marmor er ofte brukt i gravmonumenter og dermed blir verket også en markør for evigheten. Kunstneren har samarbeidet med geologer, med et marmorfirma og med Nordland fylke for å undersøke det spesifikke materialet; historisk, teknologisk og mellommenneskelig. Fauske-marmoren har blitt brukt i bygninger over hele landet, blant annet i Oslo Rådhus og Nidarosdomen. SH