F. 1987, Tromsø. Bor og arbeider i Tromsø.

  • 10(00) years in the making // 10(00) vuotta tekkeilä, 2016–2018  
    Installasjon, trevirke, print på tekstil og papir, rester av fortøyningstau, vifter, 200 × 320 × 210 cm  
    Lyshallen 

Maija Liisa Björklund arbeider med installasjoner, tegning, tekst og performance. Verket hun deltar med i «Jeg kaller det kunst», var med i prosjektet og utstillingen «Kven Connection», vist i Vadsø og Rovaniemi i 2017–2018. Utstillingen viste kunstverk av fem norske og fem finske kunstnere, med basis i en utforskning av kvenkultur i dagens samfunn. 
Verket tar utgangspunkt i det nye kvenflagget som ble vedtatt i 2017, og i hva symboler som dette har å si for identitetsbygging. Prosessen med å utvikle flagget tok ti år, men symbolet som brukes i det, solrosen (ruusuke), har eksistert i hundrevis av år. Det har blant annet vært brukt til dekorasjon, som utskjæringer på bruksobjekter. 
«Verket mitt viser til betydningen visualitet, taktilitet og symboler har i utviklingen og manifesteringen av identitet og tilhørighet», sier kunstneren. «Det er en slags utforskning av prosessen rundt skapelsen av det kvenske flagget, men også om identitetsbygging på et mer universelt plan». MY