F. 1987 i Tel Aviv-Jaffa. Bor og arbeider i Oslo.

  • Nevel, 2018 
    Kryssfiner, funnet tre, nylontau, harpestrenger, tuning pins og stål, 270 × 170 × 270 cm 
    Lyshallen 

kunsten utforsker hun temaer som natur, urbane områder, arkitektoniske strukturer, kjønn og politiske situasjoner. Hun flyttet til Skandinavia fra en mer konfliktfylt del av verden. Dette har gitt henne nye perspektiver. Kunsten ser hun som en optimistisk måte å nærme seg hverdagslige temaer på så vel som de mørkere sider ved livet.

Å flytte til Oslo mener hun har påvirket hvordan hun jobber med lyd. Hun fascineres også av norsk lys og landskap og av kulturelle motsetninger. Gjennom kunsten sin skreller hun langsomt vekk de forskjellige lagene av Oslo og Norge, for så å bringe dem med seg inn i studioet sitt og skape dem om til kunst.

Nevel er konstruert av europaller og andre funne materialer og fungerer både som verk og som perfomance-scene. Tittelen er avledet av de hebraiske ordene for harpe og bastard. MY