F. 1942 i Oslo. Bor og arbeider i Elverum.

Ragnhild Arneberg arbeider med ulike kunstuttrykk, alt etter hva hun vil formidle. Convention er et bemerkelsesverdig broderi på resirkulert hverdagsmateriale, som sengetøy og duker. Kunstneren forteller at verket er en hyllest til «flotte kvinner i fortid og nåtid, flittige henders innsats» og «Bayeux-teppet som fortellermedium». Ordet «konvensjon» har to betydninger: sedvane – her med utgangspunkt i at broderi knyttes til kvinners arbeid – og forsamling. Arnebergs forsamling består av 200 kjente og ukjente kvinner som kommuniserer på tvers av tid og sted. Her er filosofer og kunstnere, herskere, krigere og vitenskapskvinner. Uttrykket er lavmælt, men rommer mange historier. Hver person er identifisert med navn, årstall og en kort forklaring. Til sammen blir det en lang frise – en fortelling. Det franske Bayeux-teppet fra ca. 1070-tallet, som kunstneren er inspirert av, illustrerer normannerhertugen Wilhelm Erobrerens invasjon av England. Arneberg, derimot, ønsker å formidle kvinnenes underkommuniserte plass i historien. MY