F. 1988 i London. Bor og arbeider i Bergen.

  • Has anyone ever cried anything other than tears?, 2019 
    Videoinstallasjon med tre skjermer, høyttalere, 300 × 300 cm, 10:30 min 
    Lyshallen

Spørsmålene som dukker opp på de tre vegghengte skjermene som utgjør Samuel Brzeskis videoinstallasjon Has anyone ever cried anything other than tears?, er hentet fra Quora, et brukerstyrt nettforum der man kan få svar på alt fra praktiske trivialiteter til eksistensielle smerterop. Fra «What is the easiest, step by step way of getting a six pack?» til «Is it possible to be alone and happy?». Tekstene står kun et par sekunder før de skiftes ut i takt med de brutale og seige rytmene til musikken.  
I det uendelige mylderet av informasjon som er arkivert på nettsteder som Quora, finner man det 21. århundres kollektive bevissthet, og spørsmålene Brzeski har samlet, gir et rikt bilde av den gjennomsnittlige brukerens drømmer, komplekser og frykter. Med en kunstnerisk praksis som spenner fra videoinstallasjoner til performance og tekstopplesninger, forsøker Brzeski å skape rom for empati, solidaritet og forståelse i en samtid preget av kriser, apati og motløshet. SJH