F. 1970 i Kelekpe. Bor og arbeider i Oslo og Accra.

  • The International Observers, 2018–2019 
    Syv keramikkskulpturer, variable mål  
    Lyshallen  

De syv hodene Samuel Olou Komlan har lagd av keramikk, representerer G7-landene, syv av de rikeste landene i verden. Hodene har noen variasjoner i farge, overflate og utførelse, men til felles har de alle at øynene er lukket, dekket til eller ikke eksisterende. Kommentaren om hvordan de rikeste ser på andre land er klar, men verket er allikevel poetisk nok til å innlemme andre tolkninger.  
Komlan henter inspirasjon fra flere kilder. I kunsthistorien finnes det flere kunstverk, spesielt fra 1500- og 1600-tallet, hvor motivet om den blinde som leder den blinde figurerer. Disse kunstverkene skulle lede til kritisk refleksjon over samfunnets gang. Noen av disse avbildningene kom også i følge med korte tekster som viste hvor ille det kunne gå. Kunsten hadde kanskje en annen funksjon den gang, selv om erfaringene og refleksjonene Komlan deler her, drar veksler på det som hans kunstnerkolleager pekte på for flere hundre år siden. GH