F. 1961 i Skien. Bor og arbeider i Oslo.

 • Det som beveges flytter seg, 2019  
  4-kanals lydinstallasjon med bilvinduer, mikrofoner, tau og performance  
  Lyshallen  
   
  Har du en strategi for å lytte? Kunstneren Siri Austeen vil gjerne utfordre hvordan du hører. Hvordan lytter du til en plass, et miljø eller en tid? I utstillingen viser hun en installasjon som lager lyd ved hjelp av bilers frontruter. Bilglassene er malt på og henger fra taket eller står på gulvet. De har kontakthøyttalere på seg som sender ut lyd, så glassene blir høyttalere. Lyden du hører, er basert på feltopptak fra ulike steder, som Oslofjorden og Kronebreen på Svalbard. Disse feltopptakene er manipulert og brukt i komposisjon og tilpasset rommet verket vises i. Beveger du deg mellom de ulike glassene, kan du høre og se hvordan rommet forandrer seg.  
  Austeen er opptatt av forholdet mellom menneske og natur, og her jobber hun med denne tematikken i valg av materiale – både fysisk materiale som glass og tau, teknikk, og lydmessig med tanke på hvor opptakene er gjort. I løpet av utstillingsperioden vil kunstneren også gjøre en performance hvor hun legger til bass. GH