F. 1987 i Mols. Bor og arbeider i Oslo.

  • Heat, 2019 
    Lydinstallasjon, 7:21 min 
    Lyshallen 

«For en tid siden kom jeg over en fremmed persons fotoalbum og dagbøker. Den sensitive karakteren til innholdet fascinerte meg, og jeg følte at de fortjente et etterliv», skriver Sofie Amalie Klougart om verket Heat. Klougart arbeider med fotografi både som kunstner og som fotojournalist, og i dette tilfellet gir hun et intimt portrett av en ukjent person gjennom bruddstykker. Lydinstallasjonen består av enkeltord og fragmenterte setninger som synes å være hentet fra dagbøkene, eller fremstår som en forstyrret assosiasjonslek: «Dirty hands. Shame on you, filthy pig. Water. Soap. Abuse. Love.» 
I den opprinnelige versjonen viste kunstneren lydverket sammen med 20 avfotograferinger av bilder fra fotoalbumene, utsatt for så sterk varme at overflaten og motivene nesten var gått i oppløsning. Uten disse fotografiene blir lydsporet enda mer abstrahert, men vitner likevel om menneskelige skjebner og historier som både frastøter og lokker. SJH