F. 1969 i Oslo. Bor og arbeider på Modum.

  • Ro, 2018 
    Olje på impregnert finér, 223 × 146 × 77 cm 
  • Uro, 2018 
    Olje på impregnert finér, 223 × 145 × 77 cm  
    Lyshallen 

Det er heftige saker Sandbeck jobber med når han maler og lager skulpturer. Følelser og alvor møter humor og kaos. Hans tidligere verk fortalte historier med figurer og ord, mens i det siste har et forenklet formspråk tatt over. Mange av verkene fungerer også som selvportretter eller sier noe om hvordan vi fungerer i verden. «Hvilke stemninger og følelser som beveges i oss, bestemmer ikke bare hvordan vi har det, men også hvordan vi forstår og agerer i verden. Som kunstner har jeg dermed et ansvar for hva jeg berører i betrakteren. Jeg velger ømhet», sier han.  
Selv om disse trefigurene ikke utstråler ømhet, så er de manifestasjoner av sinnstilstander: ro og uro. Siden de to blobbene er abstraherte menneskeformer, er de heller ikke vanskelige å måle seg opp mot. Du oppfordres nærmest til å posere og ta en selfie sammen med dem. Når du først kommer i kontakt med Ro eller Uro, ser du fort at baksiden bærer tydelige spor av kunstnerens kreative prosesser og hvordan disse to figurene ble til. GH