F. 1978 i Trondheim. Bor og arbeider i Hommelvik.

  • Over, over og over igjen, 2018 
    Installasjon av furu, gran, kull og jord, 3 × 3 × 6 m 
    Lyshallen 

«Skulpturen har en politisk undertone […] jeg har stilt meg spørsmål om verktøyene samfunnet lager for å overkomme naturen, skaper et hårfint eller ubalansert forhold til naturen.» 
Hvordan henger ting egentlig sammen? Den store installasjonen til Tore Reisch har sin egen form, men hvor kommer denne formen fra, og har den en praktisk funksjon? Eller er det egentlig poesi av treverk? Hinter tittelen om hvordan installasjonen skal fungere? Er det en stor strikkemaskin? 
Menneskets forhold til naturen er utgangspunktet for mange av Reisch sine skulpturer, tegninger og installasjoner. Han starter ofte med skisser, men det er selve håndverket og arbeidet med materialet, i dette tilfellet ulike treslag, som fører skissenes potensial ut i virkeligheten. Skisse og installasjon eksisterer hånd i hånd, hver med sin logikk. Her i utstillingen møter installasjonen arkitekturen i Lyshallen, som har en helt annen logikk og poesi. Forholdet mellom natur og kultur blir tydelig i dette møtet mellom to ulike former. GH