F. 1977 i Kristiansand. Bor og arbeider i Kristiansand.

  • Treskeverket, 2017–2018  
    Tre, plastrør og vann, 3,7 × 3 × 2 m  
    Performance  
    Lyshallen  

Trond Nicholas Perry skaper kunst av hverdagslige objekter og deler av musikkinstrumenter som blir til lydinstallasjoner. Treskeverket er konstruert på grunnlag av klassisk ingeniørkunst og kunstnerisk kreativitet og bærer preg av å være et gjør-det-selv-instrument. Perry har bygget et vannorgel av ordinære plastrør som fylles med vann, montert parallelt i en rekke, som kan spilles på ved hjelp av håndkraft.  
Vannorgelet har en lang og rik historie. Det ble oppfunnet i antikkens Hellas av ingeniøren Ktesibios på 200-tallet før vår tid. Det ble den gang et populært instrument, og det har også blitt gjenoppdaget nå og da gjennom historien. At slektningen pipeorgelet står i de fleste kirker verden over og representerer kirkens musikk, sier noe om utbredelsen av Ktesibios’ arv. Perrys kunstneriske prosjekter spiller på mangfoldighetens muligheter, dekker flere sider av kunstartene, så som skulptur, installasjon, oppfinnsomhet, musikk, konserter, lydkunst og din deltagelse i dette. RG