Jobber ... Jobber ...
  • Silas Henriksen:
  • Født 1985 i Arendal
  • Cecilie Semec:
  • Født 1973 i Oslo
  • Bor og arbeider i Oslo
  • Apart, 2020
  • Dansefilm, 20:57 min 

Les mer om kunstnerne