Lyddesignet i rom 8 er direkte relatert til et monter som viser en stuescene med en harpe. På veggen i interiøret henger det et maleri av marki Louis Claude le Normand de Bretteville. Harpen på podiet er den samme harpen som på portrettet. Bretteville flyktet fra Frankrike etter revolusjonen og kom til Danmark-Norge i 1792. Både harpen og maleriet ble senere gitt til museet av etterkommere etter Bretteville. 

Mardi8

Regissører: Jeanne Robet og Reno Isaac
Lyddesign: Reno Isaac
Postproduksjon: Nicolas Lim

Postproduksjonsassistent: Marlène Blondeau

Prosjektledere: Montse Cerdan og Clothilde Lepas

Produsent: Youenn Le Guen


Nasjonalmuseet

Kurator samling: Cynthia Osiecki
Kuratorer formidling: Cathrine Lorange og Eilif Salemonsen
Redaktører: Eilif Salemonsen og Klaus Kottmann
Multimedieredaksjonen

 

Musikk

Wolfgang Amadeus Mozart: Variasjoner over en minuet av Johann Christian Fischer (for harpe) fremført av harpist Emmanuel Padilla Holguin i samarbeid med Norges musikkhøgskole.

 

Generalmajor Louis Claude le Normand de Bretteville, maleri ca 1770, uidentifisert fransk kunstner - Foto: Nasjonalmuseet.