Foto: Narve Skarpmoen, 1907 / Nasjonalbiblioteket
  • 13. mai 2022–15. august 2024
  • Nasjonalmuseets bibliotek og arkiv

Dristige drømmer – professor Dietrichson, «de fire ballonger» og et nasjonalmuseum for kunst.

Opprettelsen av Nasjonalmuseet i 2003 var Norges største museumsfusjon gjennom tidene. Men hvilke institusjoner inngikk i det nye museet, og hva kjennetegnet disse?

Velkommen til vår tredimensjonale historiebok!

Utstillingen i Nasjonalmuseets bibliotek og arkiv viser glimt fra museets historikk og plass i norsk kunsthistorie, blant annet: bakgrunnen for opprettelsen av de tidligere selvstendige museene, ervervelser, utstillinger, byggeprosjekter og samlingshistorikk. 

Utstillingen er viet et eget rom i biblioteket og består av 15 veggplansjer, 3 montre og visning av film.