Grayson Perry, «Selfie with Political Causes», 2018. © Grayson Perry. Courtesy the artist, Paragon Press and Victoria Miro
  • 10. november 2022–26. mars 2023
  • Nasjonalmuseet

Grayson Perry er blant Storbritannias mest feirede og internasjonalt anerkjente kunstnere. Høsten 2022 blir en soloutstilling med hans kunst vist i Nasjonalmuseet, for første gang i Norge.

I 2003 vant Perry den prestisjetunge Turner-prisen for sine nyskapende bildefortellinger og sitt skarpe satiriske blikk på engelsk kultur- og samfunnsliv. Han har bakgrunn som bildekunstner, men begynte å eksperimentere med keramikk som kunstnerisk uttrykk i 1980-årene. Selv om Perry i dag arbeider med en rekke forskjellige sjangre, er det keramiske vaser med humoristiske og provoserende bildefortellinger som har blitt hans varemerke.

Grayson Perry « We Shall Catch it on the Beaches», 2020. © Grayson Perry. Courtesy the artist and Victoria Miro

Stort mangfold

Utstillingen vil gi innblikk i Grayson Perrys kunstneriske produksjon fra 1980-årene og fram til i dag. Den inkluderer keramikk, skulpturer i tre og metall, grafikk, monumentale bildevever og broderier. Interessen hans for håndverks- og gjenstandskultur vil også framheves. I sin helhet representerer mangfoldet av verk og sjangre sentrale temaer i Perrys kunstnerskap.

Grayson Perry «Death of a Working Hero», 2016. © Grayson Perry. Courtesy the artist, Paragon Press and Victoria Miro

Avdekker og utfordrer

Perrys personlige og mellommenneskelige blikk på samfunnet vil komme tydelig fram i utstillingen. Verkene kretser om temaer som identitet, samfunnsklasser, kjønnsroller og konsumersamfunnet. Kunsten hans avdekker og utfordrer samfunnets normer, verdier og tabuer, strukturer som påvirker vår selvoppfattelse og selvutfoldelse – og hvordan andre ser på oss.

Utstillingen er et samarbeid mellom Nasjonalmuseet, Grayson Perry og Victoria Miro Gallery i London.