Erik Werenskiold, «Prinsessen som ingen kunne målbinde» (detalj), 1884
Foto: Nasjonalmuseet / Dag André Ivarsøy

For nesten 150 år siden fantes det svært få bildebøker for barn i Norge. Eventyrene ble fortalt muntlig fra generasjon til generasjon. Peter Christen Asbjørnsen (1812–85) reiste rundt i landet og skrev ned eventyrene som folk fortalte. Han samarbeidet med Jørgen Moe (1813–82) om tekstene og bokutgivelsene. Etter hvert ville Asbjørnsen også gjerne lage illustrerte eventyrbøker for barn. 

Den første gjennomillustrerte eventyrboka ble utgitt i 1879, etterfulgt av tre bind til i perioden 1883–87. Erik Werenskiolds og Theodor Kittelsens tegninger til disse eventyrene har en helt spesiell posisjon i norsk illustrasjonshistorie og omtales gjerne som de klassiske eventyrillustrasjonene.  

Oppgaven med å lage bilder til eventyrfortellingene var et sentralt ledd i den nasjonale bevisstgjøringen i Norge på 1800-tallet. I dag utgjør disse tegningene en viktig del av den norske kulturarven, og vi ønsker å videreformidle den til nye generasjoner.  

I museets samling finnes mange originaltegninger til Asbjørnsen og Moes illustrerte utgaver av folkeeventyrene. De stilles sjelden ut fordi det gamle papiret lett gulner, og blekket blekner, dersom de får for mye lys. Du er velkommen til å besøke studiesalen hvor vi henter fram tegninger fra skattkammeret slik at du får se dem på nært hold.

I årenes løp er det kommet en rekke nye bokutgivelser med folkeeventyrene. Nye kunstnere bidrar stadig med spennende bilder til eventyrtekstene. 

Eventyr finnes overalt i verden. Kanskje du kjenner lignende fortellinger fra et annet land?