Utstilling

Piranesi og det moderne

Utstillingen «Piranesi og det moderne» viser fram 1700-tallsgrafikeren og arkitekten Giovanni Battista Piranesis (1720–1778) betydning inn i vår tid.

Tegning av et stort indre rom med trapper og overganger og små mennesker som beveger seg rundt.
  • 9. september 2022–8. januar 2023
  • Nasjonalmuseet

Utstillingen fortsetter også i hvelvet i Nasjonalmuseet – Arkitektur

Den italienske kunstneren Piranesi er best kjent for sine etsninger som viser Roma, arkitekturfantasier, svimlende trappeløp og forvitrede ruiner. Hans bygningsvisjoner har bidratt til å definere det moderne innen ulike kunstformer i det 20. og 21. århundre.

Abstraksjon i maleriet, montasje i filmen og sterke kontraster i fotografiet er nyvinninger påvirket av Piranesis kunst. Det gjør ham moderne samtidig som det gjør moderniteten «piranesisk.»

Giovanni Battista Piranesi, «Imaginære fengsler V», antagelig 1745 (plate) / 1760–1775 (trykk)
Foto: Nasjonalmuseet / Børre Høstland
Metropolis (1927) av Fritz Lang er et eksempel på Piranesis innflytelse på science fiction-sjangeren. Plakat av Boris Bilinsky.

I en særstilling står Piranesis Imaginære fengsler (1761) og hans kart over bydelen Marsmarken i Roma; Campo Marzio (1762). Kunstnere, arkitekter, filmskapere og forfattere har latt seg inspirere av Piranesis labyrintiske passasjer og uendelige rom slik de synes både å vende ut i verden og inn i oss selv.

...the Prisons are remarkable as being the nearest eighteenth-century approach to abstract art

Aldous Huxley, Prisons, 1949

Utstillingen viser forbindelsene mellom Piranesis etsninger og fotografi, maleri, arkitektur og film fra 1900-tallets begynnelse til i dag. Piranesi vises side om side med verk av kunstnere som Pablo Picasso, Robert Delaunay og Julie Mehretu, arkitektene Le Corbusier og Rem Koolhaas, og banebrytende fotografer og filmskapere som Alvin Langdon Coburn og Sergej Eisenstein.

Utforsk utstillingen i 3D

Utstillingen er et samarbeid mellom Nasjonalmuseet og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) .

Presseomtale

– Bredspektret, lærerik mønstring i tråd med det samlede Nasjonalmuseets oppdrag

Klassekampen, 28.9.22 (bak betalingsmur)

– En av de beste arkitekturutstillinger jeg har sett

Morgenbladet, 9.9.22

– En usedvanlig bra utstilling

Dagsavisen, 12.09.22

– Piranesi er verdt strevet

NRK, 18.09.22 

– En triumf

Kunstavisen, 21.09.22

– Assosiasjonene går – antagelig somintendert – i retning av en hel rekke filmer hvor arkitekturen brer seg utover med kraftig sublimerende effekt: Star Wars(1977), Blade Runner (1982), Akira (1988) og så videre.

Kunstkritikk, 30.09.22

– Piranesi come Jules Verne

 Il Giornale dell'Arte, 30.09.22