Erik Werenskiold, «På fjellet», antagelig 1893 (utsnitt)
Foto: Nasjonalmuseet / Therese Huseby
  • 13. oktober 2023–31. mars 2024
  • Nasjonalmuseet – Galleri grafikk og tegning

I denne utstillingen kan du oppleve tegninger som tematiserer livsvilkår og valgfrihet. Den er en del av Tegnetriennalen som arrangeres av Tegnerforbundet.

Utstillingen viser et utvalg av Erik Werenskiolds tegninger til Jonas Lies roman «Familien på Gilje» sammen med nye verk av samtidskunstnerne Hanne Lydia Opøien Figenschou og Gelawesh Waledkhani.      

Temaet i Lies bok er unges frihet, eller mangel på frihet, til å velge sin egen framtid. Selv om romanen ble skrevet for nærmere 150 år siden, er flere av problemstillingene aktuelle også i dag. Gjennom tekst og tegning i utstillingen får publikum oppleve tolkninger av tematikken på tvers av tid og kulturer, og belyser at det som gjelder andre også kan berøre en selv.

Hør mer om valgene de fire barna i «Familien på Gilje» står ovenfor i en kort lydfortelling om boka.

Erik Werenskiold

«Familien på Gilje» ble utgitt for første gang i 1883, uten bilder. Werenskiold (1855–1938) fikk boka i gave av sin forfattervenn Lie, og fortellingen inspirerte ham til å tegne direkte i margene av boka. Werenskiolds eksemplar av romanen er nå en del av museets samling og vises i utstillingen. Werenskiolds illustrasjoner har høy kunstnerisk kvalitet og er samlet sett et hovedverk innenfor norsk tegnekunst. I museets samling finnes vel 350 tegninger, inkludert en rekke forarbeider, knyttet til dette illustrasjonsoppdraget.    

Hanne Lydia Opøien Figenschou

Gjennom tegning, tekst og video utforsker Hanne Lydia Opøien Figenschou (f. 1964) tema som omhandler kjønn og identitet, vold i nære relasjoner, selvportrettet, spørsmål knyttet til abort og forholdet mellom det offentlige og det private rom. 

I utstillingen «Mitt liv! Mitt valg?» kan du oppleve Figenschous verk «Falling Heroes». Verket viser ulike motiver hentet fra kunsthistorien, dagsaktuelle nyheter, sosiale medier, spam e-post og byens reklameskilt. Figenschou er opptatt av hvordan vi er prisgitt det samfunnet vi lever i, og verket er et oppgjør med påvirkningskilder og lederskikkelser.

Gelawesh Waledkhani

Gelawesh Waledkhanis (f. 1982) kunstneriske virke har en humanistisk orientering hvor hun gjennom broderi, tegning, installasjoner, filmer og workshops fremmer politiske, feministiske og menneskerettslige spørsmål. Som norsk-kurdisk kunstner har hun med seg sitt personlige blikk på utsatte gruppers kamp for frihet og likeverd. 

I sitt bidrag til utstillingen portretterer Waledkhani frihetskjempere og aktivister som slåss for kurdernes selvstendighet og rettigheter. Hun skildrer en verden der ytringsfrihet, menneskerettigheter og fred ikke er selvsagte verdier. Hun broderer også med sitt eget hår, dette gir det politiske innholdet en fysisk og kroppslig dimensjon.  

 

De nye verkene til Hanne Lydia Opøien Figenschou og Gelawesh Waledkhani er laget på oppdrag fra Nasjonalmuseet spesielt til denne utstillingen. Verkene går i dialog med i Lies roman og Werenskiolds tegninger, samtidig som motivene springer ut fra deres egne liv og vår tid.

Utstillingen er del av Tegnetriennalen 2023: «All that Lies Between», hvor forhold mellom tekst og bilde er hovedtema.  Tegnetriennalen arrangeres av Tegnerforbundet – senter for tegnekunst.

I tillegg til i Nasjonalmuseet, vil triennalens program foregå i Tegnerforbundet, på Tenthaus og Deichman Bjørvika.

For hele Tegnetriennalens formidlingsprogram se her 

Har du spørsmål om utstillingen?