Foto: Joanna Piotrowska
  • 26. mai–1. oktober 2023
  • Nasjonalmuseet – Lyshallen

Med «Oltre Terra. Historier om ull» undersøker det italienske designstudioet Formafantasma ullproduksjonens historie, økologi og globale dynamikk.

I februar 2021 gikk historien om en merinosau verden rundt. Sauen hadde kommet bort fra flokken sin i Victoria i Australia, og da den til slutt ble funnet igjen, hadde den hele 35 kilo ull på kroppen. Årsaken var rett og slett mangel på kontakt: Hvis merinosauer ikke blir klippet, fortsetter ullen bare å vokse.

Denne sauen kan stå som et bilde på vår tids fokus på bioprospektering. For med den voldsomme ullveksten lignet sauen mer på en ullproduksjonsmaskin med nese og ører, designet for maksimal produktivitet og profitt, enn på et dyr.

For rundt 11 000 år siden begynte jeger- og samlerfolk å følge saueflokker og skille ut enkeltdyr med tanke på slakting i stedet for bare å drepe alle på en gang. Med tiden oppsto det et nytt forhold mellom menneske og sau, og tamsauen slik vi kjenner den i dag, utviklet seg over mange hundre år. Prosessen gikk imidlertid aldri bare én vei, fra menneske til dyr. Det som skjedde, var en kompleks koevolusjon der sau og menneske påvirket hverandre gjensidig.

Bli klokere på Oltre Terra med Nasjonalmuseets audioguide

Utstillingens mål

Målet med utstillingen «Oltre Terra. Historier om ull» er å vise at ull ikke bare er et råstoff, men en del av en mer vidtfavnende økologi. Den tar form som et visuelt essay der du inviteres til å reflektere over vårt gjensidige forhold til miljøet. 

I utstillingen vises gjenstander, malerier, tekstiler, fotografier og videoer som på ulike vis kan relateres til sauedrift og ullproduksjon. En 1700 år gammel tunika, geitemasker, samt et bestillingsverk av kunstneren Joanna Piotrowska, er noe av det som stilles ut. Midt i utstillingsrommet kan publikum slappe av på et stort teppe laget av en type ull som vanligvis blir betraktet som avfall av ullindustrien. 

Transhumans

Den italienske tittelen «Oltre Terra» er en oversettelse av begrepet «transhumans»; en praksis som går ut på å flytte beitedyr fra et beite til et annet i en syklus basert på årstidene og hva som finnes av næringsstoffer og andre ressurser. Begrepet transhumans er en sammensetning av de latinske ordene trans- (over, gjennom, på den andre siden; «oltre» på italiensk) og humus (bakke, grunn; «terra» på italiensk). Transhumane levemåter innebærer at mennesker, dyr og miljø inngår i konstante forhandlinger.

Foto: Joanna Piotrowska

«Oltre Terra. Historier om ull»​ er basert på et omfattende forskningsmateriale som gjengis i katalogen som følger utstillingen.

Mer om utstillingen på Formafantasmas nettsted.

Formafantasma består av Simone Farresin og Andrea Trimarchi.
Foto: Renee De Groot

Formafantasma

Det italienske designstudioet Formafantasma (etablert i 2009) har gjennom en rekke utstillinger, forskningsprosjekter og undervisningsaktiviteter tatt til orde for at vi trenger en ny retning og visjon for designfeltet. Med prosjektene sine ønsker de å fremme en dypere forståelse av både  naturlige og menneskeskapte omgivelser. De tar i bruk et stort spekter av designfagets materielle, tekniske og sosiale muligheter.

Arbeider av Formafantasma er representert i de permanente samlingene til New Yorks MoMA og Metropolitan Museum, Art Institute Chicago, Londons Victoria og Albert Museum og Serpentine Galleries, Center Pompidou i Paris, Stedelijk Museum i Amsterdam, The National Gallery of Victoria i Melbourne, med flere.

Utstillingen er støttet av:
Cc-tapis 
Fondazione In Between Art Film  
Manteco  
Hillesvåg Ullvarefabrikk AS