Oljemaleri av menneskelig figur som holder seg foran ansiktet
Else Hagen, «Prestekrave» (utsnitt), 1957 © Hagen, Else/BONO
Foto: Nasjonalmuseet / Børre Høstland
  • 11. oktober 2024–26. januar 2025
  • Nasjonalmuseet

Else Hagen gjorde seg sterkt gjeldende i Norge etter andre verdenskrig. I dag omtales hun gjerne som en av de første kvinnene i Norge som arbeidet med store, offentlige utsmykninger.  
 
Hagen sto for en rik billedskapende virksomhet. Hun jobbet både med maleri, grafikk og stedspesifikke verk i offentlige bygninger. Hun gjennomførte flere store oppdrag, blant annet det store mosaikkarbeidet Samfunn i Stortingets trappehall.  
 
På en moderne, abstrahert måte utfordrer verkene tradisjonelle forestillinger om familieliv og kjønnsroller. Hagen la vekt på maleriets formale oppbygning og abstrakte elementer, gjerne kombinert med motiver om nære relasjoner, brytninger i kjernefamilien og kvinners erfaringer.  
 
Gjennom nærmere 70 verk tar utstillingen for seg hele Hagens kunstnerskap, med vekt på malerier fra 1940- og 50-årene, hennes grafiske produksjon og et utvalg av de senere materialarbeidene.  
 
Utstillingen er et samarbeid mellom Stavanger kunstmuseum, Trondheim kunstmuseum, Kunstsilo og Nasjonalmuseet. Utstillingen åpner i Stavanger kunstmuseum 19. januar, før den reiser videre til Trondheim kunstmuseum, Nasjonalmuseet og til slutt Kunstsilo i Kristiansand. 

Utstillingssteder og visningssdatoer

2024

19. januar–14. april: 
Stavanger kunstmuseum 

25. mai–1. september:
Trondheim kunstmuseum

10. oktober–26. januar:
Nasjonalmuseet

2025

1. mars–1. juni: 
Kunstsilo