Babyomvisninger 


Hver 1. tirsdag i måneden tilbyr Nasjonalmuseet babyomvisninger i våre utstillinger, samt arkitektur-trilleturer i Oslos byrom i sommerhalvåret. Omvisningene og trilleturene er lagt til rette for omsorgspersoner i permisjon som ønsker litt kulturelt påfyll. Omvisninger innendørs varer i ca. 45 minutter, og barnevogner kan parkeres i verkstedet. I etterkant er det også mulighet til å bli igjen i verkstedet, gi mat og stelle barnet. Arkitektur-trilletur - Vi samles og går en trilleturer hvor vi opplever noe av Oslos flotte arkitektur, både i Kvadraturen og i området rundt Villa Stenersen på Vinderen.

Funkisvandring på Vinderen

Arne Korsmo (1900-1968) regnes som en av Norges fremste arkitekter og designere. I arkitektursamlingen i Nasjonalmuseet er en stor del av karrieren hans oppsummert. På Vinderen er flere av Korsmos funkisvillaer godt bevart. Sammen med kollegaen Sverre Aasland tegnet han tolv ene- og tomannsboliger i Havna Alle. Den lille veien er en overraskelse i farger og form, og vitner om hvor grensesprengende disse var da de ble bygget på 1930-tallet. 

Oppmøtested: Villa Stenersen, Tuengen allé 10 C kl.13.00
Det kreves ikke påmelding.