Kontaktinformasjon for kunder og leverandører

Post- og fakturaadresse

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Postboks 7014 St. Olavs plass
0130 OSLO

Tlf.: (+47) 21 98 20 00
E-post: info@nasjonalmuseet.no

Tollkredittnr.: 303 746 43
Org.nr.: 985 686 092

Bankinformasjon

Handelsbanken, Postboks 1664 Vika, 0120 OSLO
Bankgiro: 9046.11.46642
IBAN: NO85 9046 1146 642
SWIFT: HANDNOKK

Leveringsadresser i Oslo

Administrasjon

Kristian Augusts gate 23, 0164 OSLO
Resepsjon i 1. etasje

Nasjonalgalleriet

Universitetsgata 13, 0164 OSLO
Vaktsentral på baksiden av bygningen (mot Tullinløkka)
Tlf. vaktsentral: (+47) 21 98 22 75

Nasjonalmuseet – Arkitektur

Bankplassen 3, 0151 OSLO
Varemottak på baksiden/nordvestsiden av bygningen (mot Nedre Slottsgate)

Nasjonalmuseets verksted

Vulkan 15, 0178 OSLO
Kontaktperson må avtales på forhånd