Utgivelser Kunstindustrimuseet 1876 – 2003

1876-1900

1901-1920

1921-1940

1941-1960

1961-1980

1981-2005

 


 

1876

Statuter for Kunstindustrimusæet i Kristiania

1879

Norsk folkeindustri : første samling : hvidsömsbroderier, sölvsmykker, træskjærerarbeider

1884

Kunstindustrimuseets bibliothekskatalog

1886

Det norske Kunstindustrimuseum : et foredrag holdt i Universitetets Festsal paa Museets 10de Stiftelsesdag

Ornamenter for norsk Træskjærerkunst

1887

Katalog over tydske Stentøis-Krus fra det 16. og 17. Aarhundrede udstillet i Kunstindustrimuseet

1888

Kunstindustrimuseet i Kristiania : en fører gjennem dets samlinger

1889

Gamle norske Tæpper

1891

Katalog over museets bibliothek og dets samling af mønsterblade

1892

Kunstindustrimuseum Kristiania : en fører gjennem dets samlinger

1896

Beretning om Kunstindustrimuseets virksomhed i tiaaret 1886 – 1895

1900

Kunstindustrimuseets udstilling af Herrebøe Fayencer

1901

Beretning om Kristiania Kunstindustri-museums femogtyveaarige virksomhed : 1876 – 1901

Gammel norsk billedvævning

Gamle norske Billedtæpper = Altnorwegische Bildteppiche

Kunst for børn : katalog over Kristiania kunstindustriemuseumsudstilling af vægbilleder og børnebøger : december 1901-januar 1902

Ved Kristiania kunstindustrimuseums femogtyveaarsfest : den 25de Marts 1901

1904

Kort veiledning i Kristiania kunstindustrimuseums samlinger

Kunsten i skolen : foredrag

Om museumsordning : særlig med hensyn til Kunstindustrimuseum

Ved Den Kgl. Kunst- og Haandværksskoles og Kunstindustrimuséets Indvielse den 11te Mai 1904

1905

Das Kunstindustrimuseum in Kristiania

Kinesisk porcellæn i Kristiania kunstindustrimuseum

1906

Bøger for Haandværkere : I-VIII

1907

Katalog over Udstilling af gammelt europæisk Porcellæn : Mars-April 1907

1908

Norsk Guldsmedkunst i fem og syvti Aar : (1833-1908) : Katalog over Udstillingen

Udstilling af dansk Kunsthaandværk fra nutiden

Udstilling af kunstneriske fotografier fra forskjellige lande

Hedalen og Kvikne [Fortids kunst i Norges bygder (1908-1938) b.1] (i samarbeid med Aschehoug)

1909

Gammel guldsmedkunst i arbeider fra 15. til 19. aarhundrede : korpusarbeider, smykker, uhre, emaljer : beskrivende fortegnelse

Bergensk møbelkunst : arbeider fra Chr. Knag : udstillet i Kristiania kunstindustrimuseum, mars 1909

Lom og Skjaak [Fortids kunst i Norges bygder (1908-1938) b.2] (i samarbeid med Aschehoug)

Moderne tysk bogkunst : en veiledning i udstillingen : november-december 1909

1910

Udstilling af svensk tekstilkunst

Vaage, Sell og Nedre Hedalen [Fortids kunst i Norges bygder (1908-1938) b.3] (i samarbeid med Aschehoug)

1911

Dovre [Fortids kunst i Norges bygder (1908-1938) b.5] (i samarbeid med Aschehoug)

Lesje og Lesjeskogen [Fortids kunst i Norges bygder (1908-1938) b.4] (i samarbeid med Aschehoug)

Udstilling af medaljer og plaketter : af tyske kunstnere

1912

Velkenshornet 

1913

Moderne industribygninger og reklamevæsen i Tyskland : udstilling

Gammel norsk vævkunst : putetræk og tæpper i farvetrykte gjengivelser (1913-1922)

Tinn, Gransherred, Hovin, Tuddal [Fortids kunst i Norges bygder (1908-1938) b.6] (i samarbeid med Aschehoug)

Udstilling af arbeider fra medlemmer af Grafisk Kunstnersamfund i Danmark

1914

Kristiania kunstindustrimuseum og Husfliden

Utstilling av Herm. M. Schirmers samling av opmaalinger av ældre norsk bygningskunstog kunsthaandværk

Utstilling av byzantinske kirkebilleder : og tilsvarende middelalderlig kunsthaandverk

1915

Hjartdølas dalføre [Fortids kunst i Norges bygder (1908-1938) b.7] (i samarbeid med Aschehoug)

1916

Kristiania Kunstindustrimuseum i firti aar

1917

Kristiania kunstindustrimuseum (Norsk tidsskrift for haandverk og industri, 1917)

Utstilling af svensk bokhaandverk fra nutiden

Utstilling av Gerhard Munthes dekorative arbeider : Kristiania kunstindustrimuseum, september 1917

Velkenshornet (Særtryk av Kristiania Kunstindustrimuseums aarsberetning for 1916)

Velkenshornet (Særtryk av Kristiania Kunstindustrimuseums aarsberetning for 1916)

1918

Lunde, Bø og Seljord [Fortids kunst i Norges bygder (1908-1938) b.8] (i samarbeid med Aschehoug)

Nordeuropæiske fajanser fra 16de til 18de aarhundrede : mai-juni 1918 : katalog over utstillingen : med historisk oversikter

Utstilling av svenske ryer fra ældre tid

1919

Kunstindustriemuseum Kristiania : Führer durch eine Ausstellung Chinesischer Gemälde

Utstilling av kinesiske bronser (ca. 1100 før Christus til ca. 1500 efter Cristus) fra generalkonsul Dr. E.A. Voretzsch'es samlinger : Kristiania kunstindustrimuseum : september 1919

Vedtægter for Foreningen Kristiania kunstindustrimuseums venner : vedtatt av den konstituerende generalforsamling 14de mars 191

1920

Første nordiske fotografiutstillings élite samling og den norske videnskapelige utstilling i Kristiania kunstindustrimuseum : november 1920 : katalog

Kristiania kunstindustrimuseums sidste erhvervelser av italiensk keramik

Kviteseid og Laardals herreder [Fortids kunst i Norges bygder (1908-1938) b.10] (i samarbeid med Aschehoug)

1921

Moderne engelsk bokkunst : katalog over utstillingen mai-juni 1921

1922

Gamle kniplinger : Kristiania kunstindustrimuseum : katalog over utstillingen november 1922

Middelaldersk guldsmedkunst i Norge : katalog over utstillingen

Vinje og Raulands herreder [Fortids kunst i Norges bygder (1908-1938) b.9] (i samarbeid med Aschehoug)

1923

Chr. Langaards gave : katalog over utstillingen oktober 1923

Gammelt Kristiania-sølv ca. 1550-1850 : Kristiania kunstindustrimuseum : januar-februar 1923 : katalog over utstillingen

1924

Mo, Fyresdal, Vraadal, Nissedal og Nordre Tørdal [Fortids kunst i Norges bygder (1908-1938) b.11] (i samarbeid med Aschehoug)

1925

Gamle bokbind i Norge

1926

Fører gjennem Kunstindustrimuseet i Oslo : med 24 ornamentmotiver og 16 plancher

Katalog over utstillingen av nyere norsk kirkelig kunsthaandverk : Kunstindustrimuseet Oslo : juni 1926

Kunstindustrimuseet i Oslo i femti aar : 1876 – 1926

Telemarken : sakregister for illustrasjonsmaterialet, personregister, samt engelsk resumé [Fortids kunst i Norges bygder (1908-1938) b.17] (i samarbeid med Aschehoug)

Utstilling av tepper vævet efter Gerhard Munthes kartoner og tegninger : Kunstindustrimuseet, Oslo : april-mai 1926

1927

Stilartene i møbler : fra renessanse til empire : illustreret ved gjenstander i Kunstindustrimuseet i Oslo

1928

Gamle smykker i Norge 1550-1900

Katalog over utstilling av gammelrussisk malerkunst : februar-mars 1928

Utställning av modern svensk bokkonst : i Kunstindustrimuseet i Oslo : November 1928

1929

Kunstindustrimuseets venner : gaver gjennem ti år : katalog

Utstillingen av norsk gullsmedkunst 1929 i Nationalmuseum

1930

Benskulptur og hornarbeider i Norge og på Island : ca. 500-1850 : Kunstindustrimuseet i Oslo : februar-mars 1930

Kunstindustrimuseenes fremtid i almindelighet og Oslo's isærdeleshet : byggekomiteens planer og direktørens premisser

Nore, Opdal, Dagali [Fortids kunst i Norges bygder (1908-1938) b.12] (i samarbeid med Aschehoug)

1931
Utstilling av litauisk folkekunst fra Ciurlionies galleri i Kaunas : Kunstindustrimuseet i Oslo : mars-april 1931
Utstilling av Sverre Pettersens arbeider : Kunstindustrimuseet i Oslo : februar 1931
1932
Billedvevningen i Norge under renessansen
Borddekning : Kunstindustrimuseets borddekningskonkurranse 1932
Kampen mot dragen : godt og ondt i sløid og søm : Kunstindustrimuseets og Aftenpostens utstilling : 22. april-10. mai 1932
Katalog over eldre og yngre kunstindustri fra Oslo kunstindustrimuseums dublettsamling  utarbeidet av museets funksjonærer : samlingen selges ved auksjon i Kunstindustrimuseet
Svensk stil och standard : utställning av modern svensk konstindustri anordnad av Sveriges Nationalmuseum i Kunstindustrimuseet i Oslo
Utstilling av fransk moderne bokkunst : katalog : Oslo, Stockholm, Köbenhavn, Göteborg
Utstilling av gamle tyske fajanser

Veggli, Rollag, Flesberg, Svene og Lyngdal [Fortids kunst i Norges bygder (1908-1938) b.13] (i samarbeid med Aschehoug)


1933
Moderne franske bokbind : fra minister F. Wedel Jarlsbergs bibliotek : utstillet i Kunstindustrimuseet i Oslo mars 1933
Nye norske bokbind : katalog over utstillingen
Drakt og dans : bydrakten i Norge gjennom to hundre år
1934
Det Knudtzonske fideikommissølv

Hedmark fylkes nordre halvdel [Fortids kunst i Norges bygder (1908-1938) b.14] (i samarbeid med Aschehoug)


Utstillingen av norsk bokkunst, boktrykk, bokbind 1934 : i Nationalmuseum
1935
Oluf Wold-Tornes dekorative arbeider : november-desember 1935
Prydsøm i farver : fra renessanse til empire
1936
Nordische Textilkunst von der Spätrömischen Zeit an bis zum Mittelalter : Internationaler Kongress für Vor- und Frühgeschichtliche Wissenschaften, 2. Session, Oslo, 1936 (i samarbeid med Universitetets Oldsaksamling)
Norsk nyttevev 1550-1850
Rumensk folkekunst og reiseliv
Stoff og farve : utstilling av norsk fabrikktekstiler og annen brukskunst : Det Danske Kunstindustrimuseum
Vedtekter for Kunstindustrimuseet i Oslo : vedtatt av museets styre på møter 18. november 1935 og 24. oktober 1936 : vedtatt av Oslo formannskap 24. juni 1936 : vedtatt av kgl. res. av 24. september 1937
Den tsjekkoslovakiske bok : utstilling i Kunstindustrimuseet april 1937
Sort og hvitt : italiensk grafikk : utstilling i Kunstindustrimuseet
Ungarsk kunstindustri og folkekunst

Søndre Østerdalen med Ytre Rendalen, Sollien og Solør [Fortids kunst i Norges bygder (1908-1938) b.15] (i samarbeid med Aschehoug)


1938
Tisíc let norského výtvarného díla
Dansk kunsthaandværk : Kunstindustrimuseet i Oslo : 26. februar-13. marts 1938

Sunndalen på Møre [Fortids kunst i Norges bygder (1908-1938) b.16] (i samarbeid med Aschehoug)


1939
Moderne italiensk fotografikunst = Mostra d'arte fotografica Italiana = Exhibition of Italian photographic Art :  Copenaghen, Stoccolma, Oslo (Editrice di Novissmima, Roma)
1940
Illustrasjon av bøker : Kunstindustrimuseet i Oslo : utstillingsplanen av 1940
1941
Det gamle Christiania i billeder
1946
Amerika bygger : utstilling av amerikansk arkitektur, 10.- 31. januar 1946
Fransk utstilling Oslo :  Kunstindustrimuseet, 11-20 oktober 1946 : offisiell katalog
Liturgisk utstilling : 12-29 sept. 1946
Norsk billedvev gjennom 400 år : 1540-1940
Norska bildvävnader : 7 november-15 december 1946 : Nationalmuseum, Stockholm (Nationalmusei utställningskatalog ; 127)
1948
Oslo-møbler gjennom 300 år : fører til Oslo snekkermesterlaugs jubileumsutstilling 1948
Svensk bondemaling : Nordiska museets utställning i Oslo 1948
Vatterte og stukne arbeider : utstilling i Kunstindustrimuseet : 1.-20. april 1948
Brukskunstundervisning : Nordisk utstilling i Kunstindustrimuseet, 7.-12. juni 1948
1949
Kort fører gjennom Kunstindustrimuseet i Oslo
UNESCO travelling print exhibition : from Impressionism till today (UNESCO, Paris)
1950
Hva vi kunne : 900 års jubileet for Oslo by : fører til utstillingen av kunstindustri i Oslo fra renessanse til i dag : juni-september 1950
Raderklassen i 50 år : Oslo 1950
1951
Den belgiske kunstindustriutstilling
En dansk trekant : utstilling i kunstindustrimuseene Oslo, Bergen og Trondheim 1951-52
Fire dansker : Nathalie Krebs, Helga Foght, Finn Juhl, Henrik Park : Kunstindustrimuseet i Oslo
Jugoslavisk folkekunst
1952
Blomsterutstillingen 1952 : 29. august-7. september
Brief guide to the Norwegian Gallery
De viktigste data gjennom 75 år
Fransk kunstindustri og kunst i norsk eie : fra renessanse til empire : fører : Kunstindustrimuseet i Oslo, april 1952
Kunstindustrimuseet i Oslo : 75 års jubileumsmøte i Rådhushallen : Oslo, 6. oktober 1952
Museets draktbilder : femti portretter fra renessanse til nutid
Museets publikasjoner 1876-1951 : bibliografi
Norsk emaljekunst i lyset : Kunstindustrimuseet i Oslo : juni, juli, august 1952
Vi kan - og kunne kle oss : drakt og mote i Norge 1700-1950 : Kunstindustrimuseet i Oslo, oktober 1952
1953
Bord og blomster : blomsterutstillingen 1953 : 11.-20. september
Fransk grafisk kunst : utstillingen "Grafikk i kunst og håndverk"
Gammelt norsk glass
Om museumsbygg, innredning, montering : Kunstindustrimuseet i Oslo 75 år
Norsk billedvev 1550-1800 (1953-1955)
Bind 3: Vevkunsten hos herremann og borger
Bind 4: Bruksvevninger i bygdene
Bind 5: Bøndenes billedvevninger 1600-1800
1954
Brukskunstneren Sverre Pettersen
Ingeniøren og oppfinneren Leonardo da Vinci : modellutstilling
Kristiania-sølv fra 1604-1854 : utstilling arrangert i anledning av Oslo Gullsmedlaugs 350-års jubileum
Polske bokillustrasjoner : Oslo 15-25 mai 1954
Jugoslavia sett med kamerakunstnerens øyne
1955
Kort fører gjennom Kunstindustrimuseet i Oslo : and brief guide to the Norwegian Gallery
Nordsjøkulturen : britisk kunsthåndverk 1650-1850 : fører til utstillingen i Kunstindustrimuseet i Oslo
Nye franske tapisserier : fra Atelier M. Francois Tabard Aubusson
1956
Dansk kvalitet i fire former : L.F. Foght, Johannes Hansen, Georg Jensen, Den Kgl. Porcelainsfabrik
Kongokunst : kunst og kunstindustri fra Belgisk Kongo
Nordsjøkulturen : britisk kunsthåndverk 1650-1850 : opplysende og illustrerte kommentarer til utstillingene 1955 i Kunstindustrimuseet i Oslo, Nordenfjeldske kunstindustrimuseum, Trondheim, Vestlandske kunstindustrimuseum, Bergen med tre kommentarer av 1956
Utstilling av arbeider fra Norsk billedvev AS
Utstilling av finske ryer
1957
Alle jordens mennesker = The Family of man
1958
Franske billedtepper fra middelalder til i dag : utstilling i Kunstindustrimuseet i Oslo og Vestlandske kunstindustrimuseum, Bergen februar til april 1958
Norwegian art treasures : 900 years of textiles, sculpture and silver
Veronika Malata : applikerte tepper
1959
Herrebøe fajance fabrique 1759 : minneutstilling 1959 : katalog
Hulemalerier fra Sahara : Henri Lhotes ekspedisjon til Tassili
Karl-Erik Forsberg
Om filigran : teknikk, historikk, filigran i norsk eie (utg. i samarbeid med Vestlandske kunstindustrimuseum)
1960
Bibliografi : publikasjoner utgitt av Kunstindustrimuseet i Oslo 1952 til 1959
Gullranglen og andre barnerangler
Leonora Christina og kongeportrettene
Sølvskipet på Jarlsberg
1961
Fotokunst fra hele verden : Oslo kameraklubbs jubileumsutstilling : 1921 - 40 år – 1961
Motzaus samling : moderne malerier og skulpturer
Salgsutstilling : antikviteter og bildende kunst
Delfter keramikk : tradisjon, arkitektur, eksperiment : "De Porceleyne Fles", Holland, anno 1653
Sydpolen 1911-1961 : minneutstilling ved 50-års jubileet for Roald Amundsens Sydpol-ekspedisjon 1910-12
1962
Hadeland festhilsen : 200 år : jubileumsutstilling 12.-28. oktober 1962
Oddmund Kristiansen
Orientering om Hadeland glassverks jubileumsutstilling
Vakre bord : Kunstindustrimuseet, 4.-16. september 1962
1963
Katalog over en utstilling av norsk industrial design
Musikkinstrumenter fra Tsjekkoslovakia gjennom tidene
Norsk/Norwegian industrial design
Polsk folkekunst
1964
Jugoslaviske tepper og keramikk
Malerfagutstillingen
Moderne belgisk billedvev og keramikk
Stengodsutstilling : [Arne Ranslet] : 1400 C
Synnøve Aurdal : billedtepper
Eisenstaedt : Witness to his time : en fotoutstilling
1965
Anne-Marie Backer Mohr
Arbeidet ved Muthesius-Werkschule, Kiel
British books : an exhibition of recent publications
Eli-Marie Johnsen og Per Gøransson
Francois & Bernard Baschet : Lydskulpturer
Malerier og grafikk fra Mexico
Modern decorative arts of Japan
Moderne polsk billedvev
Tsjekkoslovakisk glass, keramikk og tekstiler
Vakre bord gjennom 100 år
Wenche Koren
Elise Jakhelln
Le Corbusier 1887-1965
1966
Applikasjoner av Marie Lunde
Bulgarsk folkekunst
Spode Copeland 1765-1965 : engelsk stentøy og porselen
Tre og tekstil ved 3 : tre husflidsdesignere: Else Poulsson, Agnes Skykkelstad, Aage Schou
Arkitekturens stemme : fotografier av Lucien Hervé, til tanker av Paul Valéry
Bokutforming : eksempler og utkast av Richard von Sichowsky og hans elever ved Staatliche Hochschule für bildende Künste in Hamburg
Wegner
1967
4 grafiske formgivere : Leif F. Anisdahl, Carl D. Christensen, Roy Gulbrandsen og Kjell Armand Johansen
Magdalena Abakanowicz' arbeider i vev
Myntgravør Øivind Hansen : separatutstilling : i Kongsberg
Vakre bord
Atelier Norsk billedvev
Jerome Wallace
Randi Hoaas : billedvev
Sovjetisk brukskunst
1968
Damaskveving på bondegården : dekketøy i Gudbrandsdalen (Aschehoug)
H.C. Andersens inntog i himmelen : og andre malerier av Kjell Pahr-Iversen
Halvannet hundre tepper fra "Tusen og én natt" : utstilling av orientalske tepper
Hans Majestet Kong Olav V's gave av kongelige norske drakter
Koreansk kunst i norsk eie : keramikk og bronse : utstilling arrangert ved Norsk koreaforening
Norske møbler i fortid og nåtid : middelalder 1100-1600 : nåtid 1940-1967
Rumenske ikoner : glassmaleri
1969
En norsk samling japansk keramikk : leirtøy, stengods, porselen
Jean Lurcat : tapestries = tapisseries
Mexico : kunst gjennom 3000 år
Rumensk vevkunst : gammel og ny
Sydhavstekstiler : Tapa samlet av seilskuteskippere fra Arendal (samarbeid med Aust-Agder museet og Universitetets etnografiske museum)
Seltene Fayencen in ausländischen Museen
1970
Birgit Hagen : billedvev
Helen Escobedo
Nutida tysk guldsmedskonst : smycken och emaljarbeten 1950-1970 (utg. av Gesellschaft für Goldschmiedekunst, Hamburg)
Sergio de Castro
1971
Einar Forseth
Moderne polsk scenografi
Utstillingen Norsk tekstil nå
Tegneren Herman Bongard
Tapisseries Norvégiennes de l'Art  Nouveau a nos jours (utg. av Manufacture Nationale des Gobelins, Paris)
1972
Fra moderne amerikansk tekstilkunst = Modern American textile sculptures and tapestries
Emi Fuzii: Stengods, Margareta Gelin: tekstile tankebilder
1973
Frida Hansen (1855-1931) : europeeren i norsk vevkunst
Glasskunstneren Benny Motzfeldt
Les Chateaux de la Loire - Die Wasserburgen Westfalens
1974
Ceramic forms : work made by seven British potters between 1973 and 1974
Gudrun Anker : minneutstilling
Laila Karttunen : billedtepper, veggtepper, veggbroderier
Lea Tennberg : billedtepper
Siri Aurdal : skulptur
Synnøve Anker Aurdal : billedvev
Vakre bord i KunstindustrimuseetStatens stipendieutstilling for brukskunstnere
1975
Formingsfag i 100 år : 1875-1975 : Statens lærerskole i forming Oslo
Navaho indianernes vevkunst
Norges gemmologisk selskap 25 år arrangerer sammen med Norges gullsmedforbund utstillingen «Stener & smykker»
Norsk keramik & tekstil i frie former
1976
Broderi i brennpunktet : katalog : jubileumsutstilling nr 1
Broderikunst og prydsøm : en liten historisk oversikt
Klare Schees vevstue: Biri-tapeter, veggtekstiler, ryer, dekorasjonsvev
Kunstindustrimuseet i Oslo : en kavalkade av aktuell kunstindustri gjennom hundre år
Nordisk industridesign : hva, hvorfor, hvordan
Norsk tinn fra laugstiden
OK : 100 år i god form : informasjon fra Kunstindustrimuseet i Oslo
1977
Art Nouvau, Jugendstil, Modern style
Dagrun Høyem Lange-Nielsen : applikasjoner
"De fire årstider": brodert frise av Torvald Moseid
Kasakhisk brukskunst
Fire fra Sverige: tekstil, sølv, stentøy : katalog
En norsk samling kinesisk keramikk : lertøy - stengods – porselen
Ny tsjekkisk tekstilkunst
Scenografi
1978
4 danske billedvævere : Berit Hjelholt, Naja Salto, Jane Balsgaard, Annette Holdensen
Anne-Marie Backer Mohr : "Aske, sten, porselen"
Grete Prytz Kittelsen : emaljekunst og design
Ord, symbol, bilde : grafisk design i norsk miljø
Sari : indisk kunsthåndverk
Vårt daglige miljlø 1918-1978
1979
Arne Jon Jutrem
Bjørg Abrahamsen : Tekstiler til glede
Bjørn Ianke
Email : Kunst aus dem Feuer : [eine Ausstellung des Goethe-Instituts ...]
Gustav Gaudernack : en europeer i norsk jugend
Kith Mjøen & Arne Åse : tekstilkunstner, keramiker
Norsk kunsthåndverk 1979
(Norske kunsthåndverkere)
Oslo-sølv i 400 år
Hanna Christie (Abrahamsen)
1980
Ars Vitrea : Nordiska glasmålningar
Art nouveau Textil-Dekor um 1900 : Katalog zur Ausstellung des Württembergischen Landesmuseums Stuttgart
Fantasi og virkelighet : glass til hverdag og fest
Ficana : en milesten på veien til Roma
Glass fra Hadelands glassverks egne samlinger
Inger Gulbrandsen ; Anne Grete Pløen
Ole Olsen Moene : norsk treskjærer med europeisk ry
Russian kerchiefs and shawls : treasures of the Order of Lenin State Museum of History
Utstillingen «Lys og kunst» : belysningens innflytelse på vårt miljø sett med kunstnerøyne
Vakre bord
1981
Damaskveving på bondegården : dekketøy i Gudbrandsdalen : den ekenmarkske vevemetode 2. utg.
British books on antiques and collectiong : an exhibition
Dobbelt - W : Birgit Wessel og Bendt Winge: to pionerer i norsk brukskunst : retrospektiv utstilling
Folkedrakter fra Baltikum til Balkan
K. Holst Andersen, metallarbeider :  Risse Berntsen, veggtepper : Dansk duett
Kunstindustrimuseet i Oslo : publikasjoner 1876-1976
Lise Skjåk Bræk : klær som uttrykk
Design: Rud Thygensen & Johnny Sørensen
1982
Aktuell svensk form
Gudenes gull : Oro del Peru
Hadelands glassverk : utstilling i Kunstindustrimuseet i Oslo
"Mästartryckaren" : Erik Ljungberg, Floda : en epok i svenskt textiltryck
Norsk billedvev : et atelier og en epoke (Dreyer)
Norwegen : Bildweberei und Email von der Jahrhundertwende bis zur Gegenwart
OK : et festskrift til Inger-Marie Kvaal Lie
Ornamenter for norsk treskjærerkunst
Oro del Peru : gudenes gull : Kunstindustrimuseet i Oslo : 17 januar-14 februar 1982
Porslin från Sèvres
Sølv og sagakvad : John Rimer
Bilder i glass
Finske smykkekunstneren Björn Weckström
Norsk billedvev : et atelier og en epoke
Reidun Sissel Gjerdrum
Tostrup 1832-1982 : seks generasjoner i ett museum
1983
Dora Jung
Sheila Hicks
Hans Jørgen Toming
3 danske keramikere : Hans Munck Andersen, Gerd Hiorth Petersen, Bo Kristiansen
Art nouveau : Textildekor um 1900
Vern og venn i 100 år : Kunstindustrimuseets "Sølvdamer" 1883-1983
1984
Emaljekunstneren Sigurd Alf Eriksen : en retrospektiv utstilling
Form Island
Gudrun Skeie Stokstad : tekstil
Interiør nå : norsk eksperimentell design
Norsk kunsthåndverk 1984 : 10 år : jubileumsutstilling i Kunstindustrimuseet i Oslo (Norske kunsthåndverkere)
Svenskt silver idag
To kunsthåndverkere fra Japan : Ikat-vev av Jun Tomita og keramikk av Takeshi Yasuda
Vippen Poulsson : sentral norsk motedesigner : skisser og tegninger 1932-66
Zoravia Bettiol : tekstilkunst
1985
"- det vil føre kraft til andre" : to norske gullsmeder som professorer østenfor sol og vestenfor måne : Ragnar Hansen, Christian Gaudernack
Diplom 1985 : fagavdeling keramikk
Finsk Unika Glass
Porsgrund Porselen 100 år
Sammenhenger : Angelo Mangiarotti
20 mesh 85
1986
3 fra New York : Ivy Ross - smykker, Robert Ebendorf - smykker, James Evanson – lamper
Coke! : Coca-Cola 1886-1986: designing a megabrand : The Boilerhouse
Diplomutstilling : avgangsstudentene ved Statens håndverks- og kunstindustriskole stiller ut : maler, metall, grafisk design & illustrasjon, klær og kostyme, tekstil, keramikk
Dyden og fliden : norske navneduker i Kunstindustrimuseet i Oslo
En levende tradisjon : franske billedtepper 1945-1985
Hannah Ryggen : en dikter i veven (Aschehoug)
Hannah Ryggen : en dikter i veven : Kunstindustrimuseet i Oslo 5. april - 4. mai 1986
Norsk kunsthåndverk 1986 (Norske kunsthåndverkere)
Quelques visages céramique
The Lunning prize
Tone Vigeland : smykker
1987
Christa-Maria Jeitner : Textilkunst
Gløden fra Bornholm : studioglas i 10 år
Holthe-samlingen : en samling kinesisk kunst privat norsk eie
Kunstindustrimuseet i Oslo presenterer : Ole Lislerud, Kjell Hommerstad, Bente Ulvik
Norsk kunsthåndverk 1987 (Norske kunsthåndverkere)
Plysj, palmer og pomponger - 1840-1900
Swedish textile art (National Museum of Modern Art Kyoto)
Terres de France : fransk keramikk i dag
1988
Diplomutstilling : SHKS : avgangsstudentene ved Statens håndverks- og kunstindustriskole stiller ut sine arbeider
Duk bre deg : en skisse over bordteppets og dukens historie
Hans N. Dahl : 30 år på trøkk
Heidi Guthmann Birck, Aage Birck : skulptur, unika i keramik
Norsk form '88 : aktuell design i norsk industriproduksjon
Norsk kunsthåndverk 1988 (Norske kunsthåndverkere)
Bordtepper og duker gjennom 400 år
Prisliste : Forfengelighetens fyrverkeri : smykker idag - og i går
"Tre tanter med følge" - nye uttrykk i tekst
1989
4. Internasjonale Kniplingsbiennale 1989 = 4e Biennale Internationale de la Dentelle (Musée du Costume et de la Dentelle, Brussel)
"Alle ting er tre"
Bruk i fokus : tema: keramikk : landsdelsutstilling
Craft today USA : a cultural presentation of The United States of America (The American Craft Museum, New York)
Fra tempel til hesterygg : den tibetanske teppetradisjonen
Hovedfagstudentenes utstilling 89 (Statens håndverks- og kunstindustriskole)
Norsk kunsthåndverk 1989 (Norske kunsthåndverkere)
Vetri di Murano : Veneziansk glasskunst 1400-1989
1990
[Hovedfagsstudentenes utstilling 1990] : tekstil, metall, keramikk
Contemporary Norwegian Ceramics (Oslo International Ceramics Symposium)
Japan's traditional crafts: spirit and technique
Kaffe Fassett
Norsk keramikk 1940-90
Norsk kunsthåndverk 1990 (Norske kunsthåndverkere)
Med mesterens hånd : japansk kunsthåndverk i Kunstindustrimuseet i Oslo
1991
Design som strategisk virkemiddel i produksjonsprosessen : designutstilling
Frida Hansen og de andre - : transparente portierer 1897-1930
Inn i vår tid : norsk kunsthåndverk og design 1890-1990
Jewelry today Japan 1991 : Japan today in Scandinavia : Oslo, Trondheim, Bergen (Japan Jewellery Designers Association)
Kaj Franck : muotoilija (Konstindustrimuseet, Helsingfors)
Om kunstindustri (Kunstindustrimuseene i Norge)
Hovedfag SHKS 1991
1992
Drager : gullsmedkunsten og drømmen om det nasjonale
Norsk kunsthåndverk 1992 (Norske kunsthåndverkere)
[Hovedfag SHKS 1992]
Glass - så klart! : tsjekkisk glasskunst 1650-1992
1993
Bok og menneske i 350 år
Drachen aus dem Norden: Norwegische Goldschmiedkunst um die Jahrhundertwende und ihr Einfluss auf Deutschland (Kunstgewerbemuseum, Berlin i samarbeid med Kunstindustrimuseet)
Høydepunkter = Highlights
Mestermøte : norsk og internasjonal samtidskeramikk
Norsk kunsthåndverk 1993 (Norske kunsthåndverkere)
SHKS hovedfag 1993
Vevskolen i Scherrebek 1896-1903
1994
I full blomst
Magiske rom : norske scenografer stiller ut
Nora Gulbrandsen på Porsgrund (Huitfeldt)
Nora Gulbrandsen på Porsgrund : 100 års jubileumsutstilling
Nordiska profiler = Nordic images
Norsk olympisk design : fra gullmedaljer til dataspill
Olympisk design : utstilling
Vi blomstrer!
"In full bloom"
1995
- bare plast?! : revolusjon i design (Norsk form/Messel forlag)
Dragons from the north : Norwegian silver around 1900 including an  article on the Neoceltic art in Ireland
Dronning Maud : et liv - en motehistorie (Grøndahl Dreyer)
The jewelry of Tone Vigeland : 1958-1995
Kongelige glas : udstilling af drikkeglas, glasservicer og pokaler gennem 400 år (Det Kongelige Sølvkammer, København)
Kunstindustrimuseet i Oslo [brosjyre]
Nordisk smykkekunst = Nordic jewellery : [1. Nordiske smykketriennale] (Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København)
Gløden fra Bornholm : studioglas i 10 år
1996
Art deco, funkis, Scandinavian design (Orfeus)
Hovedfagsutstillingen SHKS 1996
Norsk kunsthåndverk 1996 (Norske kunsthåndverkere)
Bilder på glass
1997
Kunsthåndverket lenge leve, eller? Rapport fra symposium 22. september 1997 (Det tenkende øye)
Arvesølvet : norsk sølv i tusen år (Orfeus)
Norway’s silver heritage: 1000 years of Norwegian silver
Blått som havet : keramisk blåmaleri fra Peking til Porsgrund
Det veltalende objekt : norsk kunsthåndverk 1975-1997 (Det tenkende øye)
Gifts of the forest, gifts of the loom : Norwegian women in contemporary wood and textile art
Hovedfag 97 SHKS
Skjønnhet & udyr : MC-design og historie (Norsk vegmuseum)
1998
Hovedfagsutstillingen SHKS 1998
Poezija v dereve i tekstile : tvorenija sovremennykh norvezkikh khudoznits
Tias Eckhoff : en pionér i norsk industridesign
1999
Hovedfagsutstilling 1999
Norsk kunsthåndverk 99 (Norske kunsthåndverkere)
Kunstindustrimuseet presenterer ... Kaffe, te og sjokolade
2000
Design, symbol, stil : kunst og industri i det 20. århundret
Hovedfagsutstillingen 2000
Mote : trender og designere Oslo 1900-2000
Kongelige sølvtafler = Royal silver services
Skatter fra Kreml
2002
Fire kongelige brudekjoler
Hovedfagsutstillingen 2002 : Kunstfag, Statens håndverks- og kunstindustriskole
Hovedfagsutstillingen 2002 : Designfag, Statens håndverks- og kunstindustriskole
Triennale 2002 : tekstil, fiber (Norske kunsthåndverkere)
2003
Bente Sætrang : mønster, mening, minner
Hovedfagsutstillingen 2003 : Designfag
Hovedfagsutstillingen 2003 : Kunstfag
Kunstindustrimuseet i Oslo (Brosjyre)
Svensk samtidskeramikk
Toulouse-Lautrec & Co på Kunstindustrimuseet