Om Nasjonalmuseet

Om Nasjonalmuseet

Nytt nasjonalmuseum på Vestbanen – 500 mill. kroner i årlige ringvirkninger

Fredag 15. mars presenterte Nasjonalmuseet og Hovedorganisasjonen Virke sin ferske rapport om det nye Nasjonalmuseet på Vestbanen og økonomiske ringvirkninger for næringslivet. Alfred Restaurant på Vestbanen var fullsatt, og på talerlisten sto blant andre kulturminister Hadia Tajik.

Kulturminister Hadia Tajik var tilstede og kastet glans over arrangementet. Foto: Børre Høstland, Nasjonalmuseet

 

Nasjonalmuseet og Virke ønsker med rapporten å vise at næringslivet kan øke sin omsetning med flere hundre millioner kroner hvis vi utnytter vekstpotensialet som et nytt museumsbygg for Nasjonalmuseet på Vestbanen representerer.

Effekten kommer ikke av seg selv

Hovedbudskapet i rapporten er at man ikke bør stole på at den økonomiske effekten kommer av seg selv. Det vil være byens samlede attraktivitet på kultur- og attraksjonsområdet; et godt tilbud om shopping, samt salgs- og markedstiltak fra næringsliv og reiseliv som gjør det mulig å hente ut en maksimal «Nasjonalmuseumeffekt».

– Nasjonalmuseet på Vestbanen er en gave til næringsliv og reiseliv, men potensialet realiseres ikke av seg selv. Ved å reise en debatt om hvordan vi best kan utnytte dette nasjonale løftet til å øke verdiskapingen i næringslivet, vil vi medvirke til at denne satsingen på kunsten også gir samfunnsøkonomisk gevinst, sier Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør i Hovedorganisasjonen Virke.

Mer synlig, mer attraktivt

Direktør Audun Eckhoff ved Nasjonalmuseet håper det nye museet vil bidra til å gjøre Oslo og Norge mer attraktivt og synlig for kunst- og kulturinteresserte.

– Kunsten vil fremstå med lavere terskel og bredere publikumsappell enn i dag. Museet vil gi Oslo og Norge en vesentlig sterkere og tydeligere posisjon innen visuell kunst, sier Eckhoff.

 Last ned rapporten som PDF (2,1 Mb)

Les også: