Pat. Vol1, Kneip, 2015  Foto: Kneip
Pat. Vol1, Kneip, 2015 Foto: Kneip

Kunsthåndverk 2015

21. september 2015–6. desember 2015

Kunstindustrimuseet

Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling, Kunsthåndverk 2015, har som mål å vise det beste innen samtidens kunsthåndverk. I år har 321 kunstnere søkt med tilsammen 994 arbeider. Dette er en økning på nesten femti kunstnere og hundre verk fra fjoråret.

Juryen uttaler følgende om årets bidrag:
Blant søkerne er det et godt spenn mellom yngre og eldre, nyutdannede og etablerte kunstnere. En tendens i år er store, kraftfulle arbeider og installasjoner. Juryen understreker også et høyt materialteknisk nivå på arbeidene, og at man ser en stor variasjon av uttrykk innen hver materialgruppe. 

Juryen består av Heidi Bjørgan (juryleder), Anna Talbot, Hilde Hauan Johnsen, Yasar Yaydin og Inger Helene Stemshaug.

- I år feirer Norske Kunsthåndverkere 40 år og det er ekstra gledelig at vi får rekordmange søkere nettopp i år. Jubileet vil bli behørig markert med arrangementer over hele landet og årsutstillingen blir en viktig del av denne markeringen, sier Elisabeth Sørheim, fungerende direktør i Norske Kunsthåndverkere.

Av årets søkere går 61 kunstnere med til sammen 96 verk videre til 2. gangs juryering, som finner sted på Kunstindustrimuseet i Oslo 21.-22. september. Utstillingen åpner i nevnte museum 10. oktober.


Utstillinger 45 58 ./9Swp1O1a.ips no/utstillinger_og_aktiviteter/utstillinger/ MenyplasseringHovedmeny Overstyr URL#exhibitions 2

Arrangementer