MS039221997.jpg
Anna-Eva Bergman, «No 3 - 1957. Svart fjell», 1957. Nasjonalmuseet

Søndagsomvisning: «Rom for abstraksjon. Impulser i norsk kunst 1957–75»

24. august 2014

Nasjonalgalleriet

Utstillinga tek for seg deira og andres arbeid frå «abstraksjonens glansperiode». Gjennom tematisk organiserte rom blir eitt av etterkrigstidas mest iaugefallande fenomen i kunsten presentert, slik det vart utvikla av 14 sentrale aktørar med tilknyting til Noreg.

Kuratorar: Vibeke Waallann Hansen og Øystein Ustvedt

Arrangementer 46 58 ./9Swp1O2b.ips no/utstillinger_og_aktiviteter/arrangementer/ MenyplasseringHovedmeny Overstyr URL#activities Dette er en aktivitetsrotmappetrue 2

Relatert innhold