Museumsbygninger

Nasjonalmuseet – Arkitektur

Studiesal

Arkitektursamlingane består av ulike samlingar og typer dokumentasjon over norsk arkitektur, med hovudvekt på det 20. hundreåret. Arkitektursamlinga er tilgjengeleg for studentar, forskarar og andre interesserte i museets studiesal.

Bestilling av materiale fra samlinga må gjøres tre virkedager i forkant av besøket. Materialet vil være tilgjengelig i studiesalens åpningstider.

Norsk Arkitekturmuseum ble opprettet av Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) i 1975, og arkitektursamlingen går tilbake til dette året.

Samlingen utgjøres hovedsakelig av private arkitektarkiver, men også av mye annet; en stor fotosamling, gjenstander, modeller og ulike typer dokumentasjonsmateriale. De fleste tegningene er fra 1900-tallet, og samlingen har et tyngdepunkt i mellomkrigstiden.

Veldig mange norske arkitekter er representert. I tillegg til de mer fullstendige arkivene har vi også fragmenter av arkiver, eller bare ett enkelt prosjekt fra en bestemt arkitekt. Et typisk arkiv inneholder flere typer materiale. Hoveddelen er som regel tegningene, men også dokumenter som korrespondanse med byggherrene kan utgjøre en stor del. Mange arkiver omfatter også dokumenter som ikke relaterer seg til noe bestemt prosjekt, men mer til arkitektens biografi ellers. Det er også vanlig at arkivene inneholder fotografier. Som regel er disse av egne arbeider, men kan også dokumentere andre arkitekters prosjekter.

Åpningstider og kontaktinformasjon

Åpent etter avtale:

Onsdag–torsdag 12.00–16.00


Studiesalen stengt for publikum:
I perioden 1. juli–23. september

 

Besøksadresse:

Nasjonalmuseet – Arkitektur (2. etasje), Bankplassen 3

 

Postadresse:

Pb. 7014 St. Olavs plass, N–0130 Oslo 

 

Telefon:

21 98 20 00 / 21 98 21 87

 

E-post:

studiesalen.ark@nasjonalmuseet.no