Utstillinger og aktiviteter

Design og mote. Norge 1814

Kunstindustrimuseet 02. februar31. august 2014

I samband med grunnlovsjubileet viser Nasjonalmuseet totalt fem utstillingar, tre historiske og to samtidige. Dei tre historiske går under fellestittelen Norge 1814. Dei to samtidskunstutstillingane er «Grip friheten! Take Liberty!» i Museet for samtidskunst og vandreutstillinga «I Nasjonalmuseets blindsone» som opnar i Nasjonalmuseet – Arkitektur. Publikum får oppleve fleire verk som sjeldan eller aldri har vore viste i offentleg samanheng. Med «Norge 1814»-utstillingane ser vi kunsten frå perioden i eit nytt lys. Utstillingane blir følgd av eit rikhaldig arrangementsprogram som rettar seg mot eit breitt publikum, og eit variert formidlingstilbod for born og unge.

Møbler, glass, keramikk, mote og arkitektur formidler nye ideer om demokrati og nasjonal selvstendighet i perioden som markerer overgangen fra rokokkoens overdådighet til empirens vektlegging av det enkle, bygget på antikkens idealer. Handelsforbindelser med utlandet og utviklingen av et norsk næringsliv er også viktige faktorer for tidens nye tanker om design og mote. Utstillingen viser bl.a. Anker-familiens praktbygning Paleet, som i 1814 ble kongebolig for Christian Frederik og senere for unionskongen Carl Johan.

Utstillingen viser gjenstander fra Nasjonalmuseets samling i tillegg til lån fra inn- og utland.

 

Undervisningstilbud: omvisning, omvisning med atelier

Småskole- og mellomtrinnet: 1814: Historien og stilen. Klær og frihet.

Ungdomsskoletrinnet og videregående: 1814: Kunsten, historien og politikken. Demokratisk uro.

KIM_utsnitt_test3.jpg

Kunstindustrimuseet

St. Olavs gate 1, Oslo

Arrangementer

Internasjonal familiedag i Kunstindustrimuseet: «Design og mote i transit»

26. april 2014 kl. 12.30

Turist i egen by. «Antikkbegeistring». Omvisning ved kurator Ole Gaudernack i utstillingen «Design og Mote. Norge 1814»

27. april 2014 kl. 14.00

Familieomvisning med atelier: «Design og Mote. Norge 1814»

04. mai 2014 kl. 13.00

Søndagsomvisning: «Stil og samfunn: mot det nye Norge», i forbindelse med utstillingen «Design og Mote. Norge 1814»

04. mai 2014 kl. 14.00

Søndagsomvisning: «Stil og tid – Norge 1814: Fra kongestil til borgerstil» v/ Cathrine Lorange, kurator

11. mai 2014 kl. 14.00

Søndagsomvisning: «Stil og samfunn: mot det nye Norge», i forbindelse med utstillingen «Design og Mote. Norge 1814»

25. mai 2014 kl. 14.00

Søndagsomvisning: «Design og Mote. Norge 1814»

01. juni 2014 kl. 14.00

Kunstsalong i Kunstindustrimuseet: «Glass og keramikk 1814-2014: Maksimalisme og minimalisme»

05. juni 2014 kl. 17.30

Filmdag i Kunstindustrimuseet: «The Young Victoria»

14. juni 2014 kl. 13.00

Omvisning: «Design og Mote. Norge 1814» ved Inger Helene Stemshaug, Nasjonalmuseet og Lauritz Dorenfeldt, leder for Kunstindustrimuseets Venneforening

28. august 2014 kl. 17.30