Utstillinger og aktiviteter

Grip friheten! Take Liberty!

Museet for samtidskunst 11. april10. august 2014

I forbindelse med grunnlovsjubileet viser Nasjonalmuseet fem utstillinger: tre historiske utstillinger under fellestittelen «Norge 1814», og to samtidskunstutstillinger.

Denne internasjonale gruppeutstillingen viser verk som tematiserer demokrati, nasjonal identitet og personlig frihet. Ivaretakelsen av individets frihet har blitt et kontroversielt tema hvor begrepet nasjon spiller en tvetydig rolle. 

Utstillingen er en del av Grunnlovsjubileet og vil reflektere over, tolke og kommentere de filosofiske og politiske idealene fra 1814 i et samtidsperspektiv.

Et viktig tema i utstillingen er ytringsfrihet, noe som er en av de sentrale menneskerettighetene formulert i den norske Grunnloven. Utstillingen viser verk av internasjonale kunstnere som er opptatt av mulighetene, men også truslene ved å uttrykke seg i en verden som fremdeles er preget av systematiske brudd på menneskerettighetene. Begreper som demokrati, selvstendighet og nasjonalitet settes inn i samtidige diskurser om kultur og mangfold og om kampen for frihet og frihetsidealer. Menneskerettigheter og personlig frihet blir utfordret. Tradisjonelle begreper som statsborgerskap og nasjoner blir ustabile.

Ai Weiwei er blitt verdensberømt for sin protest mot det restriktive politiske systemet i Kina. Dette fotografiet er en del av en serie hvor kunstneren ”viser fingeren” foran kjente steder og landskaper. Serien startet i 1995 med Ai Weiweis gest foran Den himmelske freds plass i Beijing, seks år etter studentprotestene og massakren i 1989.
Ai Weiwei, "Study of Perspective, Tiananmen Square, Beijing, China" (1995). Foto: Ai Weiwei

 

Kunstnerne representert i utstillingen inkluderer John Akomfrah, Maja Bajevic, Andrea Bowers, Libia Castro & Ólafur Ólafsson, Phil Collins, Jeremy Deller, Olga Egorova og Natalya Pershina (Chto Delat), Gardar Eide Einarsson, Jihan El-Tahri,  Matias Faldbakken, Rainer Ganahl, Sharon Hayes, Marianne Heier, Susan Hiller,  Glenn Ligon, Jumana Manna og Sille Storihle,  Aleksandra Mir, Pussy Riot, Slavs and Tatars, Superflex, Rirkrit Tiravanija og Ai Weiwei.

Som en del av denne utstiillingen vises en installasjon av Maja Bajevic i Nasjonalmuseet–Arkitektur.

Utstillingen er kuratert av Andrea Kroksnes.

Kurator formidling: Anita Rebolledo

Prosjektleder: Liva Mork

Undervisningstilbud: omvisning, omvisning med atelier

Grunnskole og videregående: Din tanke er fri. Tankeskip.

 

Maja Bajevic:

 

Grunnlovssang:


Samtale med kunstneren Susan Hiller:


Fasade-MFS_test.jpg

Museet for samtidskunst

Bankplassen 4, Oslo

Arrangementer

Guided tour in English: "Grip friheten! Take liberty!"

03. august 2014 kl. 13.00

Søndagsomvisning: «Grip friheten! Take Liberty!»

03. august 2014 kl. 14.00

Guided tour in English: "Grip friheten! Take liberty!"

10. august 2014 kl. 13.00

Siste søndagsomvisning i «Grip friheten! Take Liberty!»

10. august 2014 kl. 14.00

Arrangementer

Velg motiv og lag linoleumstrykk som du kan ta med deg hjem

02. august 2014 kl. 13.00

Velg motiv og lag linoleumstrykk som du kan ta med deg hjem

09. august 2014 kl. 13.00