Foto: Nasjonalmuseet
Foto: Nasjonalmuseet / Ina Wesenberg

Master Thierry-Olivier Ford ved Institutt for Arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling Revisiting the surface, Edvard Munch and varnishes. A group case study and non-invasive approach to conservation decision-making for painting collections for graden Philosophiae Doctor (Ph.D.).

Tid og sted: 14. oktober 2022. Gamle festsal, Universitetet i Oslo.

Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Universitetet i Amsterdam, The Metropolitan Museum of Art og Nasjonalmuseet.

Les mer om prøveforelesning og disputas her. For informasjon om forskningsprosjektet, les mer her.