Fra venstre: Talette Rørvik Simonsen, Eva Düllo, direktør i Nasjonalmuseet Ingrid Røynesdal og stipendiat Adine Lexow
Foto: Nasjonalmuseet / Ina Wesenberg

Nasjonalmuseet og Universitetet i Oslo går sammen om et nytt doktorgradsprosjekt om tekstilkunstneren Frida Hansen. Stipendet finansieres gjennom museets samarbeidsavtale med Fredriksen Family Art Company.

Frida Hansen (1855-1931) var en pioner innenfor norsk og europeisk tekstilkunst og en viktig pådriver for den norske vevrenessansen i 1890-årene. I tillegg er kunstneren kjent for å ha utviklet «transparentteknikken», hvor hun vekslet mellom tette og gjennomskinnelige partier i vevnaden. 

Utvidede perspektiver

Frida Hansen, «Røde roser» (detalj), 1900
Foto: Nasjonalmuseet / Frode Larsen

Frida Hansen er godt representert i Nasjonalmuseets samling, og de neste årene skal det forskes på hennes kunstnerskap gjennom et nyopprettet doktorgradstipend som er tildelt kunsthistoriker Adine Lexow. I doktorgradsprosjektet «Frida Hansen: Weaver, Gardener, Artist, Woman» vil Lexow undersøke hvordan Frida Hansens sterke fascinasjon for blomster og dedikerte arbeid med hager påvirket hennes art nouveau-inspirerte motiver og hennes vevepraksis.  

Lexow kombinerer teorier fra kunsthistorie, filosofi, kjønnsstudier og det nye feltet miljøhumaniora. Forskningsprosjektet vil se Frida Hansens kunst i sammenheng med det som på slutten av 1800-tallet utviklet seg til en egen hagekultur blant kvinner, og var et viktig identitets- og frigjøringsprosjekt for flere kvinner. Lexow vil utvide og aktualisere forskningen på Hansen, men også på tekstilkunstfeltet sett under ett. Prosjektet er en viktig del av museets satsing på kvinnelige kunstnere, arkitekter og designere som omtalt i Nasjonalmuseets Forsknings- og utviklingsstrategi. Det bidrar også til ny forskning som kan skape internasjonal oppmerksomhet om samlingen. 

Om ph.d.-stipendiaten: 

Adine Ødegård Lexow (f. 12.07.1994) avsluttet mastergraden om tekstilkunstneren Frida Hansens transparente vevnader, sett i sammenheng med samtidskunst, kjønnsteori og økokritisk teori ved Universitetet i Oslo, våren 2022. Hun har også jobbet som frilansskribent for Oslo kommunes kunstsamling og hatt prosjektlederansvar for utstillinger og ansvar for den daglige driften av galleriet til stiftelsen Queen Sonja Print Awards (QSPA). 

Nasjonalmuseet har ansvaret for å utvikle, forvalte, forske på, tilgjengeliggjøre og formidle Norges største samling av kunst, arkitektur og design. I dette oppdraget er forskning sentralt. Museet driver fri forskning hovedsakelig innenfor fagfeltene kunsthistorie, konservering, kunstformidling og museologi. 

Doktorgradssamarbeidet

  •  Nasjonalmuseet har inngått et doktorgradssamarbeid med Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo, som består av fire ph.d.-stipendiater. 
  • Målet med avtalen er å bidra til å styrke institusjonenes forskningsmiljøer, og videreutvikle den faglige kontakten mellom miljøene.
  • Stipendiatene vil følge fakultetets ph.d.-program. 
  • Forskningsstipendene finansieres gjennom museets samarbeidsavtale med Fredriksen Family Art Company (FFAC). 
  • Den første stipendiaten starter i januar 2024. De neste utlysningene for Fredriksen Scholarship er planlagt i 2024, 2026 og 2027. 
  • Nasjonalmuseet har ansvar for utformingen av utlysningene og tildelingen av forskningsstipendene. 
  • Nasjonalmuseet følger det forskningsetiske prinsippet om forskningens uavhengighet. Det er en forutsetning for alle Nasjonalmuseets samarbeid at den enkelte forsker er fri i sitt arbeid, uten innblanding i valg av metode, resultater eller valg av formidlingsform.